Aleksandra Tomić

Datum rodjenja: 1. 1. 1969.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1969.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:
Rođena je 1969. godina u Vranju. 
Završila je Mašinski fakultet u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Univerzitetu „Alfa“.
Docentkinja je na Univerzitetu „Alfa“ i vanredna profesorka na Visokoj poslovnoj školi za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu. Od 1997. do 2010. godine radila je u GP „Javor”, a zatim kao direktorka savezne ustanove „Plov put“ i kao savetnica generalnog direktora za međunarodnu saradnju u Javnom preduzeću „Srbija vode“.
U periodu od 2000. do 2008. godine bila je odbornica u Skupštini opštine Zvezdara. Od 2000. do 2001. bila je predsednica Izvršnog odbora SO Zvezdara, a u periodu 2001-2004, članica Izvršnog odbora SO Zvezdara.  Članica Opštinskog veća bila je od 2005. do 2008. godine.
Nakon izbora 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu, kao i nakon izbora 2014. godine. Iste godine izabrana je za članicu Predsedništva Srpske napredne stranke. U sazivu 2014-2016. godine bila je predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.