Početna Akteri Milenko Dželetović

Milenko Dželetović

Zanimanje: direktor
Obrazovanje: doktor ekonomskih nauka
Stranka: Srpska napredna stranka
Funkcija u stranci: predsednik Ekonomskog saveta
Mesto: Beograd
Datum rođenja: 1973.
Biografija
Rođen je 1973. godine u Uroševcu, gde je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet u Prištini završava u skraćenom roku marta 1996. godine. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Finansijska tržišta i rastući značaj institucionalnih investitora u njihovom funkcionisanju", odbranio je maja 2005. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Prištini.

U školskoj 2005/2006. godini na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bio je angažovan za izvođenje nastave na predmetu Ekonomija. U periodu od 2008. do 2010. godine radio je kao šef katedre za bankarstvo i finansije Fakulteta za uslužni biznis. Od 2009. godine je i vanredni profesor za užu naučnu oblast bankarstvo i finansije i prorektor za finansije Univerziteta Edukons i profesor monetarnih i javnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.

Glavni je i odgovorni urednik časopisa "Poslovna ekonomija". Autor je i koautor više od 50 naučno-stručnih radova, četiri univerzitetska udženika iz oblasti finansija i finansijskih tržišta, monetarne ekonomije i bankarstva.

Trenutno je na poziciji finansijskog direktora "Telekoma".

Predsednik je Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke. .
Najčitanije