U susret lokalnim izborima Istinomer je napravio pregled rezultata gradonačelnika i predsednika opština u Srbiji. Želimo da omogućimo ljudima da steknu jasniji uvid u najveće rezultate i probleme sa kojima su se opštine susretale u radu.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Zajednički projekat sa opštinom Kučevo na probijanju puta između ove dve opštine koje se graniče geografski, ali do sada nisu bile povezane putnom infrastrukturom. Ovim projektom smo drumsku udaljenost između opština smanjili sa 80 na 30 kilometara.
2. Rešavanje višedecenijskog problema vodosnabdevanja u osam sela žagubičke opštine, koja sada po prvi put imaju stabilno, kvalitetno i kontinuirano snabdevanje higijenski ispravnom vodom.
3. Privlačenje investitora - početak realizacije projekta izgradnje fabrike za izradu nameštaja od bukovog drveta u kojoj će biti zapošljeno oko 300 radnika.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Sanacija regionalnog puta Beograd-Bor, deonica od Petrovca na Mlavi do Žagubice. Ova deonica puta je u izuzetno lošem stanju, što svakodnevno stvara probleme i otežava funkcionisanje meštana, negativno utiče na broj turista koji posećuju opštinu Žagubica ali i odvlači potencijalne investitore, jer je dobra putna infrastruktura preduslov za ostvarivanje strateških ciljeva opštine, a to su pored ostalog, otvaranje novih radnih mesta i razvoj turizma. Razlog za ovaj neuspeh je nedostatak sredstava u nadležnom Ministarstvu. Ono što je pozitivno, jesu najave Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i putne infrastrukture da će taj projekat biti realizovan tokom ove godine.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Izgradnja akva parka "Podina" u Sokobanji
2. Izgradnja sportske hale i kompleksa fudbalskih terena
3. Stvaranje preduslova i privlačenje investitora za izgradnju spa centra "Sokoterme", najveće privatne investicije u sokobanjski turizam

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Potpuna i sveobuhvatna reforma opštinske uprave i javnih preduzeća. Razlozi: nedostatak političke podrške, nepovoljan zakonski okvir

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Planovi razvoja opštine, Strategija razvoja (opštine, i ECPD do 2020 godine), Prostorni plan, Generalni urbanistički plan, Plan detaljnih regulacija, Plan kapitalnih investicija koji je uokviren u programskom budžetu Opštine
2. Reforma opštinske uprave
3. Uvođenje e - uprave
4. Izgradnja nove zgrade opštinske uprave

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nedostatak finansijskih sredstava -nezavršeni kapitalni projekti u oblasti: vodosnabdevanja, elektrosnabdevanja, otpadnih voda, sportska dvorana

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Odluka o ostvarivanju roditeljskog dodatka majci bez zaposlenja, koja rodi treće i svako naredno dete
2. Program pomoći Romskim nacionalnim manjinama
3. Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja Opštine Golubac za 2015/2016. godinu

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Mnogo toga

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

U prethodne nešto manje od tri godine od kada sam izabran na funkciju predsednika opštine, pokrenuta su ili nastavljena tri strateška projekta za opštinu Bogatić.
1. Prvi je završetak izgradnje sportske hale mačvanske srednje škole, na kojoj su radovi nastavljeni posle pauze od više od dve godine i u ovoj kalendarskoj 2016. će biti okončani, jer je krajem prošle godine potpisan ugovor sa izvođačem za završnu fazu izgradnje. investicija je vredna oko 90 miliona dinara, opština je iz svog budžeta isplatila ili će isplatiti oko 70, a ostali deo od 20 miliona se finansira iz sredstava evropske investicione banke, a preko ministarstva privrede.
2. Drugi veoma važan projekat, a naročito posle iskustva sa poplavama iz 2014. godine, jeste rekonstrukcija 20km nasipa pored reka Drine i Save, koji je započet krajem prošle i realizovaće se u naredne dve godine, prva faza od 7km u vrednosti od 107 miliona dinara, finasira se iz sredstava Vladine kancelarije za pomoć polavljenih područja, a preostalih 13km, iz sredstava EU (oko 5 miliona eura), nakon ocene zajedničkog projekta opštine Bogatić i jp "Srbijavode", u Briselu.
3. Treći strateški projekat koji je u poodmakloj fazi, jeste projekat zagrevanja 13 javnih ustanova sa geotermalnog izvora bb-1. u prvom kvartalu ove godine trebalo bi da odbranimo pred komisijom Ministarstva rudarstva i energetike dva elaborata i dobijemo eksploataciono pravo, za ovo prirodno bogatstvo, a onda već ove godine krenemo u izradu projektne dokumentacije i nadam se naredne u izvođački projekat. Sredstva za finansiranje u iznosu od 2,7 miliona eura, su obezbeđena iz EU fondova, projekat je drugorangiran za finansiranje kod Ministarstva rudarstva i energetike od 21 projekta za finansiranje i jedini je lokalni projekat na toj listi.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Ono što je planirano a nije se mnogo odmaklo, pre svega zbog nedostatka finansijskih sredstava, jesu poslovi na vodosnabdevanju i odvođenju otpadnih voda. Naime opština Bogatić ima gradski vodovod samo u naseljenom mestu Bogatić, a glavni kanalizacioni kolektor iako je započet da se gradi 1998. godine još nije dovršen i doveden do reke Save, tako da ne postoji ni jedan priključak na kanalizacionu mrežu. Opština sama sa svojim skromnim budžetom od 640 miliona dinara na godišnjem nivou, nije u mogućnosti da sama finansira ove kapitalne projekte, pa se u narednom periodu moraju tražiti modeli sufinansiranja, da li sa državom, EU fondovima ili putem javno privatnog partnerstva, ali sam uveren da će ove dve teme pored ekologije i zaštite životne sredine, biti neizbežne i dominantne za svaku buduću vlast u opštini Bogatić u narednih 10 godina.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Sjenici - zamena cementno-azbestnih cevi i rekonstrukcija pumpnog postrojenja
2. Opremanje i akreditacije laboratorije za ispitivanje mleka i mlečnih proizvoda pri Regionalnom centru za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici
3. Rekonstrukcija - uređenje pešačke zone u Sjenici

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Izgradnja nove osnovne škole u Sjenici (gradskom naselju). Razlog: Neobezbeđena finansijska sredstva i kašnjenje u odobravanju od strane Turske razvojne agencije TIKA.
2. Početak rada odeljenja Poljoprivrednog fakulteta Državnog univerziteta u Novom Pazaru u Sjenici. Razlog: Neobezbeđena sredstva za adaptaciju zgrade od strane Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Dovodjenje stranih investitora
2. Infrastrukturno opremanje industrijske zone
3. Saradnja sa koridorima Srbije u rešavanju problema nastalih sa izgradnjom koridora

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Dovođenje još nekog investitora i otvaranje novih radnih mesta.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Stvaranje uslova za razvoj turizma. U opštini Nova Varoš je 2012. godine ostvareno blizu 2500 noćenja, a opština je važila za jednu od onih sa odličnim potencijalima. Od tada do danas u Novoj Varoši došlo je do povećanja broja naoćenja na godišnjem nivou skoro za 20 puta pa je tako u 2015 ostvareno 48000 noćenja. U tom periodu pokrenuli smo sa radom Hotel Panoramu i Hotel Zlatarski Zlatnik, izgradjen je i pokrenut Hotel Zlatarski Biser, Paralelno smo radili na povećanju ponude pa smo tako izgradili Adrenalin park i Natkrivene sportske terene na Zlataru, Pontonske plaže na Zlatarskom i Radoinjskom jezeru, pustili u funkciju Vizitorski centar na Kokinom Brodu, izgradili nekoliko desetina kilometara pešačkih i biciklističkih staza. Pušteno je u rad i skijalište Zlatar sa veštačkim snegom, jednim ski liftom četvorosedom i jednim sidrom.
2. Pribavili smo u javnu svojinu opštine imovinu bivše fabrike Inova na Kokinom Brodu i imovinu Zemljoradničke zadruge Uvac u Božetićima. Proizvodne hale fabrike smo pripremili za formiranje industrijske zone u površini od 30000 m2 proizvodnih hala i 50000 m2 zemljišta. Ovaj prostor sada nudimo potencijalnim investitorima a jedini uslov je otvaranje novih radnih mesta. Imovinu bivše zadruge Uvac ustupili smo na upravljanje novoformiranoj Poljoprivrednoj Zadruzi Borovita Glavica i pomogli im da formiraju otkupni centar mleka sa pasterizacijom za šta imamo kao posledicu da je cena mleka i do 25% veća na teritoriji opštine Nova Varoš nego u susednim opštinama.
3. Za ove nepune četiri godine je zahvaljujući realizaciji lokalnog akcionog Plana Zapošljavanja kojim je iz budžeta opštine izdvojeno preko sto miliona dinara, i upotrebljeno kao podsticaj za otvaranje radnih mesta, došlo do smanjenja broja nezaposlenih za preko 20%. Zbog ovakvih rezultata je predsednik opštine proglašen Reformatorom godine u konkurenciji lokalnih samouprava a Opština dobila i priznanje od NSZ za 2014-tu godinu.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Na mestu predsednika sam samo godinu dana
1. Dovodenje investitora koji ce zaposliti do 200 proizvodnih radnika
2. Izgradnja 7 km asvaltnih lokalnih puteva
3. Raseljenje kolektivnog centra od 600 raseljenih lica

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Subvencije u poljoprivredi (to cemo raditi ove godine)
2. Pomoć socijalno ugroženim porodicama

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1.Potpisan Ugovor o gasifikaciji Opštine Malo Crniće sa JP "Srbijagas"; planiran početak izgradnje gasovodne mreže u 2016. godini
2. Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture (putevi, ulice, poljski putevi, domovi kulture, mostovi, uređenja centra naselja, škole, dom zdravlja, objekti vodosnabdevanja) i akreditacija Doma zdravlja Malo Crniće
3. Oživljavanje Mlina "Mlava",(bivši Bajlonijev mlin sa smeštajnim kapacitetima) putem ugovora o zakupu privrednih objekata

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Nije započeta realizacija projekata odvoda otpadnih voda - kanalizacije zbog nedostatka sredstava i izostanka pomoći viših nivoa vlasti;
2. Nije završen projekat izgradnje Industrijske zone zbog nedostatka sredstava, i izostanka pomoći viših nivoa vlsti;
3. Nije realizovan planirani dalji razvoj sekundarne mreže vodosnabdevanja zbog izostanka pomoći viših nivoa vlasti, realizovani su projekti samo sa sredstvima lokalnog Budžeta

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Uvođenje subvencija za početnike u poljoprivredi i projekat smanjenja siromaštva kao primer velikog izdvajanja pomoći iz opštinskog budžeta prema građanima
2. Popis imovine koji je pokazao da je zahvaljujući investiciji u iznosu od milijardu i šest stotina miliona dinara za koju sam zaslužan došlo do uvećanja opštinske imovine za 8 puta, odnosno 800% uvećao u odnosu na imovinu koju sam zatekao kada sam postao predsednik
3. Pomogao sam svakom građaninu koji mi se obratio za ovih 7 godina, iako u velikom broju slučajeva za tu pomoć nije bila direktno nadležna opština, tipa raznoraznim prijemima u medicinskim ustanovama, republičkim i pokrajinskim institucijama, kao i privatnim firmama

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Otvaranje sportske hale koja je na pomolu, dovođenje investitora, povećanje radnih mesta u opštini, stabilizacija opštinskog budžeta, smanjenje broja radnih mesta u Javno komunalnom preduzeću, dovođenje opštine na stanje 4.oktobar 2012. godine. Razlog za ovo i još mnogo propuštenih stvari jeste moje hapšenje i zadržavanje u pritvoru 11,5 meseci i lakrdija od optužnice, jer iako ću dobiti oslobađajuću presudu, opština je mojim uklanjanjem imala ogromne gubitke.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Samo neke od investicija koje sam ostvario tokom svog mandata:
1. Kupovina 12 mini buseva, za prevoz dece
2. Otvorene su nove prostovije Predškolske ustanove "Poletarac"
3. Rekonstrukcija dela ulice Jurija Gagarina u Odžacima
4. Uređenje i potpuna rekonstrukcija gradskog bazena u Odžacima
5. Nabavka i postavljanje visokonaponskih kablova u Radnoj zoni
6. Znatno poboljšanje uslova života kao i infrastrukture u skoro svim naseljenim mestima Opštine Odžaci

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Planirano je dovođenje investitora u Opštinu Odžaci, i nadamo se da će se desiti u ovoj godini zbog otvaranja Slobodne zone u Odžacima.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Izgradnja mosta na reci Lim u selu Ivanje
2. Porast zaposlenih u periodu 2012-2015. porastao za 1502 zaposlena
3. Ekspanzija malinarstva u opštini Prijepolje
4. Rešavanje problema vodosnabdevanja u Brodarevu

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Rešavanje problema deponije Stanjevine, odnosno izgradnja sanitarne deponije "Banjica". Bez pomoći Vlade Republike Srbije zbog zakonske regulative lokalna samouprava nije u mogućnosti da iznađu rešenje za ovaj problem.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Početak gradnje mosta na Drini na relaciji Ljubovija-Bratunac. Na realizaciju ovog projekta su čekale mnoge prethodne generacije. Uložili smo veliki trud koji se isplatio. Izgradnja mosta će ubrzati ekonomski razvoj Podrinja i ojačati prekograničnu saradnju.
2. Započeta je rekonstrukcija Državnog puta Ljubovija-Loznica. Ovo je veoma frekventna saobraćajnica koja povezuje Opštinu Ljubovija sa centrom Mačvanskog okruga i deo je naše strategije za izlazak iz marginalne političke i ekonomske pozicije unutar Republike Srbije i celog regiona.
3. Rekonstrukcija ukupne saobraćajne infrastrukture Opštine Ljubovija. Najveći projekat je bila rekonstrukcija glavne ulice Živojina Mišića, ali su ovim projektom rekonstruisane i gotovo sve ulice gradskog naselja. Posebnu pažnju smo posvetili lokalnim i nekategorisanim seoskim putevima čime smo želeli da pospešimo razvoj poljoprivrede.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nije urađena reforma rada i načina funkcionisanja organa lokalne samopuprave Opštine Ljubovija. Prepreka su bili politička nestabilnost u Skupštini Opštine Ljubovija a direktan uzrok za to je izborni zakon.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. U predizbornoj kampanji 2012. godine građanima smo obećali da ćemo tokom mandata kroz dva kapitalna projekta za opštinu i stanovnike opštine Trstenik, rešiti probleme grejanja i vodosnabdevanja grada što smo i učinili. Višedecenijski problem sa nestašicom vode u letnjim mesecima rešili smo realizacijom projekata rekonstrukcije vodovodne mreže koji smo uradili kroz program KFW-nemačke razvojne banke. Rekonstruisani sistem daje očekivane rezultate, nakon nekoliko decenija ovog leta rekstrikcije vode, uprkos visokim temperaturama, nije bilo, a za razliku od starog sistema, novi sistem za vodosnabdevanje ne pravi gubitke što se pozitivno odražava i na poslovanje JKSP „Komstan“. U rekonstruisani sistem za vodosnabdevanje uloženo je oko 3 milona evra, od čega je oko milion evra bespovratni KFW- nemačke razvojne banke. Ovim sredstvima rešen je problem kako za sadašnje tako i za buduće generacije. U rešavanje problema sa grejanjem uloženo je takođe tri miliona evra. Iz lokalnog budžeta za ovaj projekat izdvojeno je 1.3 miliona evra, 1.7 milona evra su bespovratna sredstva KFW- nemačke razvojne banke. Novi decentralizovan sistem grejanja na gas daje očekivane rezultate zbog čega građani konačno za novac koju izdvajaju dobijaju kvalitetnu uslugu. Preduslov za realizaciju ovog projkta bio je projekat dovođenja gasa do samog grada, što je urađeno 2013. godine. Kroz sam projekat decentralizacije daljinskog grejanja izvršena je kompletna rekonstrukcija toplovodnih cevi, izgrađene su 4 najsavremenije kotlarnice, sistem je automatizovan, pruža kvalitetnu uslugu i na niskim temperaturama aktivira sistem dvadesetečetvoročasovnog grejanja.
2. Poseban pomak, u skladu sa obećanjem datim građanima, napravljen je u oblasti poljoprivrede. Uveden je opštinski agrarni budžet koji se iz godine u godinu povećava, i koji dans iznosi 58 miliona dinara, otvorena je kancelarija za poljoprivredu koja je na usluzi poljoprivrednicima prilikom konkurisanja za subvencije i bespovratna sredstva koja su deo programa namenjenim poljoprivrednicima. U skladu sa NALED-ovim sertifikatom opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem koji smo tokom ovog mandata dobili, dve najveće investicije u 2014. u rasinskom okrugu realizovane su u opštini Trstenik i vezane su za izgradnju fabrike mineralne vode „Mivela“ i Mesne industrije „Glidžić“ koje su obezbedile više od 100 radnih mesta i koje su danas partner trsteničkih poljoprivrednika. Kroz program pomoći nakon poplava u saradnji sa Evropskom unijom preko 1400 poljoprivrednih gazdinstava trsteničke opštine dobili su pomoć u vidu 150 savremenih plastenika, isto toliko sistema za navodnjava, preko 50 000 sadnica voća i ta pomoć doprineće razvoju plasteničke i proizvodnje voća i povrća ns teritoriji opštine.
3. Građanima smo obećali i da ćemo raditi na unapređenju Sportskog centra u Trsteniku. U skladu sa obećanjem izgradili smo balon salu za mali fudbal, teretanu na otvorenom, tribine na fudbalskom stadionu. Pored postojećeg olimpijskig bazena 2015. izgradili smo bazen za najmlađe sa pratećom opremom koji je deo projekta „Akva park“ i koji ćemo nastaviti da izgrađujemo. Pauza u njegovoj izgradnji nastala je 2014. kada smo zbog katastrofalnih posledica poplava novac morali da preusmerimo na obnovu.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Građanima smo obećali da ćemo zonu „Zapadna morava“ pretvoriti u industrijsku zonu pogodnu za greenfield i brownfield investiciju. Međutim i posle tri godine Ministarstvo privrede nije imenovalo predstavnika državnog kapitala u nadzorni odbor ovog preduzeća pa ova ideja nije realizovana.
2. Naša želja je bila da izgradimo i reciklažni centar u Trsteniku. Iako smo uradili svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju i konkurisali kod Ministarstva, sredstava za ovaj projekat nije bilo. Reciklažni centar je potreba Trstenika i nadalje ćemo raditi na tome da obezbedimo sredstva za njegovu izgradnju.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Utrostručena realizacija (izvršenje) budžeta za poljoprivredu u 2015. godini. Izvršenje budžeta za poljoprivredu koji je glavna grana privrednog razvoja Opštine Blace u 2014. godini iznosilo je 5.493.922,83 rsd dok je u prošloj godini iznosilo čak 19.710.544,19 rsd. Takođe, Odlukom o budžetu za 2016. godinu udvostručili smo plan budžeta za poljoprivredu u odnosu na plan iz 2014. godine koji je administrirala prethodna lokalna većina.
2. Posle deset godina pokušavanja da se izgradi kompleks otvorenih bazena u Blacu, bez uspeha a sa pratećim intrigama u vezi ove investicije, preuzimanjem vlasti izmenili smo koncept izgradnje bazena koji u odnosu na prethodni projekat predviđa veći broj sadržaja za korisnike, duži period korišćenja jer jedan od tri bazena ( za razliku od ranije predviđenog samo jednog velikog olimpijskog bazena) može biti zatvorenog tipa kako bi se koristio i van letnje sezone dok se dva manja bazena mogu koristiti kao klizalište. Ono što novi koncept razlikuje od starog jeste i izgradnja kompleksa u više faza prema prioritetima za korišćenje što olakšava izgradnju čija će prva faza biti završena do leta 2016. godine te kao takva biti dostupna građanima za korišćenje u toku letnje sezone za kupanje. Takođe, uspeh ovog projekta prati i smanjenje troškova za izgradnju novog koncepta kompleksa bazena u Blacu.
3. Jedan od gorućih problema lokalne samouprave je svakako i borba za očuvanje socijalne stabilnosti najugroženijih stanovnika naše opštine. Opština Blace je u protekloj godini uspostavila procedure za finansiranje usluge „Pomoć u kući“ prema svim standardima i zakonima u ovoj oblasti pa je jedna od retkih opština u Srbiji koja finansira pružanje ove usluge za 250 starih, bolesnih i iznemoglih lica na teritoriji opštine i to preko jedinog licenciranog udruženja građana u Srbiji (koje je iz Blaca) za pružanje pomenute usluge, a za čije ostvarenje je angažovano 25 radnika koji su bili na evidenciji nezaposlenih.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Analiziraćemo ono što je učinjeno u 2015. godini i uradićemo jednu retrospektivu kako bi definisali sve propuste koji su pratili naš rad u 2015. godini kako se oni ne bi više ponavljali. Ono što nam građani najviše boduju jeste zalaganje lokalne samouprave za zapošljavanje građana. Mi kao mala opština činimo sve u meri mogućeg da se izborimo sa svim drugim problemima ali i da smanjimo stopu nezaposlenosti. Preko 500 građana je dobilo subvencije za razvoj komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava putem opštinskih konkursa i donatora koje je obezbedila opština. Putem programa stručne prakse i javnih radova na određeni period pomogli smo više od stotinu građana. Razlozi za malo veće intervencije u ovoj oblasti su i globalna finansijska kriza, uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru koja je produžena do 2017. godine. Osnovali smo i Privredni savet opštine koji se bavi ovim pitanjem i činimo i činićemo sve da se stvari u Blacu promene na bolje. Putem subvencija programa Evropske unije i Vlade Švajcarske 3 preduzetnice iz Blaca su dobile značajna sredstva za svoje biznise pa se trudimo da takav model primenimo i od opštinskih sredstava u narednom periodu. Izborna je godina, za sve treba dobiti saglasnosti, počev od političke podrške do razumevanja građana za ono što činimo za njih. Učinićemo da se svi naši planovi koji su iskreni za razvoj Blaca, realiziju.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Uspesno realizovani projekti koje finansira EU u okviru IPA programa prekogranicne saradnje Srbija-Bugarska i to:
1. Razvoj sporta: Uspostavljanje sportskih oblasti u opštinama Palilula i Berkovića
2. Živeti zeleno: Izgradnja kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine u regionu prekogranične saradnje
3. Promocija prekogranične saradnje kroz modernizaciju socijalne infrastrukture na polju sporta u opštinama Botev Grad i Palilula Ukupna vrednost gore navedenih projekata je 1.327.457 evra

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Obnova i izgradnja putnih saobracajnica i vodovodne i kanalizacione mreze u prigradskom podrucju. Imajući u vidu da Gradske opštine u Nišu nisu jedinice lokalne samouprave, one nemaju nadležnosti i ovlašćenja poput ostalih opština a samim tim i prihodi GO u Nišu su nedovoljni za nesmetano funkcionisanje opštine. Sistem funkcionisanja grada je zastareo i previše centralizovan, ne efikasan i potrebna je suštinska decentralizacija gradske uprave. Iz tog razloga Skupština GO Palilula je 16.11.2012. god. i 11.09.2015. god. usvojila zaključke kojima se traži formiranje komisije za izradu nacrta odluke o promeni Statuta grada Niša i iste dostavila nadležnoj službi grada. Reakcije i odgovora nije bilo.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Kao predsedniku opštine Pirot, osnovni cilj mi je da Pirot raste i razvija se na svakom polju kako bi i stanovnici Pirota mogli da imaju kvalitetniji život. To zahteva konstantan rad. Za vreme ovog mandata izgradili smo nekoliko infrastrukturnih objekata. Najznačajniji su svakako most na Drugom ringu i Zatvoreni bazen. Izgrađene su nove škole, zatim smo dosta rezultata postigli na polju komunalne infrastrukture, asfaltiranja puteva, sagradili smo planinarski dom u Dojkincima, nedavno je otvoren i nov hotel u gradu, tako da mogu da kažem da je 2o15. godina bila uspešna. Maksimalno se trudimo da stvorimo pozitivnu poslovnu klimu u gradu, kako bi privukli investitore. U Pirotu imamo i Slobodnu zona koja je u samom vrhu po poslovanju. U prilog nam ide i izgradnja Koridora 10. Stručne službe su na raspolaganju ne bi se olakšalo poslovanje investitora. Pored hotela, koji je nedavno otvoren i u koji se dosta uložilo, najbolji pokazatelj povoljne poslovne klime je i otvaranje fabrike Miselin. Ukoliko bih morao da izdvojim tri rezultata na koje smo najponosniji, to bi svakako bili Zatvoreni gradski bazen, Most na Drugom ringu i otvaranje fabrike „Mišelin“.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Ono što smo obećali Piroćancima, da ćemo uraditi u ovom mandatu, mi smo ispunili. Naravno, još dosta toga treba da se uradi za Pirot. Najbitnije je stalno se truditi i ulagati kako bi Pirot nastavio da se razvija i napreduje kao i u proteklih dvanaest godina.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Pronatalitetna politika, deca i mladi - finansiranje veštačke oplodnje za 24 para po 200.000, nagrađivanje 54 prvorođena deteta u nedelji po 10.000, nagrađivanje 49 trećeg deteta u porodici sa 120.000, nagrađivanje 23 đaka generacije osnovnih i srednjih škola sa kompletom knjiga, darivanje 1001 đaka prvaka duksom i kompletom svezaka, nagrađivanje 27 mladih talenata u nauci, sportu i umetnosti sa po 30.000, stipendiranje 21 najboljeg studenta sa po 130.000, darivanje 450 deteta novogodišnjim paketićima od 1.000 din.,organizovanje 7-og festivala dečjeg literarnog i likovnog stvaralaštva i stvaralaštva za decu sa preko 2,200 radova iz 7 zemalja, organizovanje školskog Sport festa u 5 disciplina za 22 osnovne i srednje škole, organizovanje nagradne eskurzije za pobednike, nagrađivanje dece na Lazarevoj suboti i organizovanje lomljenja Božićne česnice od 150kg sa tri zlatnika, izgradnja igraonice za decu Gusarski brod sa još 12 dečjih mobilijara, izgradnja 3 teretane na otvorenom, poklon 25 laptopova i 12 štampača za 10 naših osnovnih i 2 škole u srpskim enklavama na Kosovu i dr.
2. Povećanje komunalnog reda - finansiranje uklanjanja divljih deponija, postavljanje više desetina kontejnera za kabasti otpad, ugradnja 32 podzemna kontejnera za komunalni otpad, postavljanje 22 kontejnera za pet ambalažu, deljenje 10-tak hiljada plastičnih kanti individualnim domaćinstvima i 100-tinak hiljada pvc vreća za stanove za selektovanje reciklabilnog otpada, izgradnja šetališta za pse, formiranje naše stanice komunalne policije, popravka više dečjih i igrališnih mobilijara, popravka više senika, desetina klupa i đubrijera i dr.
3. Organizovanje mnogobrojnih kulturnih dešavanja - Medijaninog dečjeg kulturnog leta od 12.06. 10.07., Medijaninog kulturnog leta od 17.07.- 01.09.2015. sa nizom koncerata klasične, etno rok i narodne muzike, folklora i scenskih nastupa, dečjeg novogodišnjeg programa, promocija kniga, dočeka Srpske Nove godine, Bogojavljenskog plivanja sa nagrađivanjem najboljih pripadnika policije i komunalnog reda, povezivanje naše opštine sa mnogim gradovima u zemlji i inostranstvu (Bugarska, Grčka, Makedonija, Slovenija, Republika Srpska)

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Završetak izgradnje našeg parka Svetog Save započeta pre više od 20 godina
2. Izgradnja nove letnje pozornice sa montažno-domontažnim krovom u našem parku Svetog Save
3. Izgradnja 3 vrećaste vodene brane na Nišavi, za održavanje vodenog ogledala u letnjim mesecima, sa vodoskocima od 20m visine vodenog stuba uz lasersku rasvetu
4. Izgradnja nove ambulante i male pijace u našem naselju Brzi Brod Za sve navedene projekte problem je bio nedostatak projektne dokumentacije, građevinskih dozvola i Plana generalne regulacije, koje obezbeđuje Grad preko svojih službi, alisve neophodne aktivnosti su pokrenute i u narednom periodu će navedeni projekti sigurno biti realizovani.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Osam hidro elektrana
2. Fabrika vode
3. Mlekara

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Fabrika za preradu drveta
2. Problem sa investitorom - toku postupak za raskid ugovora.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Moj mandat traje od 2004. godine i u tom periodu smo napravili jednu od najlepših glavnih ulica, završili smo takođe Trg Nikole Tesle, napravili smo prelepu Marinu, napravili smo putnički pristan. Zatim, napravili smo obaloutvrdu za koju smo dobili novac od Svetske banke iz Vašingtona, završavamo jedan od najvećih i najlepših hramova, posle Svetosavskog hrama, a to je naš hram Svetih apostola koji se nalazi na obali Dunava. Završili smo sportske hale u Prigrevici, Sonti i započeli smo sportsku halu u Kupusini. Ove godine smo završili Tržni centar, jedan od najsavremenijih kod nas i to je prvi i jedini ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Ove godine smo takođe za 96 miliona zamenili azbestne cevi, završili smo u prethodnom periodu najsavremeniju fabriku vode. Završili smo kompletnu fekalnu kanalizaciju, verovatno smo jedina opština u Srbiji koja je do svake kuće sprovela fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, naravno sve je i asfaltirano. Izgrađena je firma Flash Srb koja je i počela sa radom, a takođe je završena izgradnja firme Lumberline i nakon što uveze opremu treba da otpočne sa radom. Firma Kopitarna iz Celja ja kupila plac i treba da krene sa izgradnjom hale. Treba da krenemo sa izgradnjom ribnjaka na 50 ha i 5 ha staklenika u Svilojevu i očekujem da ćemo uskoro položiti kamen temeljac za prvo bioskladište u okviru koga bi trebalo da se gradi fabrika za proizvodnju peleta. Takođe očekujemo da krenemo sa firmom Likateks koja će se graditi na bivšoj lokaciji Korpare.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Ono što nisam završio je Velnes centar u koji smo uložili već 6 miliona evra, a nije završen zbog ekonomske krize i građevinske firme, koja je kao i sve druge građevinske firme došla u blokadu. Da bi radovi bili završeni treba nam bar još 6 miliona evra. Nažalost već četiri godine čekamo saglasnost da počnemo luku iako imamo investitora, sve ono što je zavisilo od nas i što su nam tražili mi smo ispunili, samo još trebamo da pribavimo saglasnost Republičke administracije da se raspiše međunarodni tender za izgradnju međunarodne luke.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Pored ostalih sprovedenih aktivnosti, smatramo da su ovo najznačajniji postignuti rezultati:
1. Uveli smo socijalni program koji omogućava sledeće:

 • za svaki sklopljeni brak opština dodeljuje 20.000 dinara,
 • za svako novorođeno dete dodeljuje se u proseku 20.000 i dodatno za nezaposlenu majku 50.000 dinara,
 • učenicima osnovnih škola koji ispunjavaju kriterijume obezbeđena je besplatna užina,
 • učenicima srednje škole koji ispunjavaju kriterijume obezbeđen je prevoz do škole,
 • studentima sa teritorije opštine obezbeđen je prevoz jednom mesečno od mesta studiranja do Velikog Gradišta,
 • dodeljenje su stipendije za studente,
 • nabavljeno je tridesetak interaktivnih školskih tabli za sve škole i područna odeljenja,
 • dodeljene su vredne nagrade za najbolje učenike i profesore zaslužne za njihov uspeh,
 • dodeljuju se sredstva za vantelesnu oplodnju.
Mislimo da su navedena ulaganja u ovo teško vreme pomogla našim građanima, a ujedno predstavljaju i ulaganje u budućnost.
2. Otklanjanjem razlika između sela i grada - U 25 naselja opštine Veliko Gradište, kroz razne investicije - izgradnjom infrastrukturnih objekata, uspeli smo da ove razlike svedemo na minimum.
3. Formirali smo veoma jaku ekipu koja se bavi IPA projektima, odnosno projektima prekogranične saradnje, gde smo od evropskih fondova iskoristili znatna sredstva za rešavanje kako infrastrukturnih tako i drugih problema. Jedan od najvećih investicionih projekata je ''Vodoizvorište 7000'', vredan 4,4 miliona evra.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nismo uspeli da realizujemo sve planove koji se tiču infrastrukturnih objekata, pre svega vezanih za turizam i zaštitu Srebrnog jezera, asfaltiranje ulica, vodovod i kanalizaciju, zbog nedostatka novčanih sredstava.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Na mesto predsednika opštine sam izabran 21.08.2015. godine.
1.Poboljšan socijalni status roditelja ( besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi za treće i dete svakog narednog reda rođenja, roditeljski dodatak se isplaćuje jednokratno u iznosu od 21000 dinara a bio je 20000 dinara, a nezaposlenim majkama novorođenog deteta isplaćuje se iznos od 15000 dinara u tromesečnom periodu ( po 5000 dinara mesečno), svim studentima koji su konkurisali i ispunjavali uslove dodeljene su stipendije (41)).
2.Infrastruktura.Na javnim pozivima posle promene vlasti, ostvarene uštede oko 15000000 dinara kojim smo uradili dodatne infrastrukturne radove. Od "Infrastrukture železnice Srbije" dobijeno 10000 kubika starog tucanika za nasipanje nekategorisanih puteva. Od ministarstva Privrede 4000000 dinara za izgradnju ulice u industrijskoj zoni. Obezbeđena sredstva u iznosu od oko 18000000 dinara za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica.
3.Promenom vlasti nije došlo do političkih otpuštanja i revanšizma, tako da niko nije izgubio posao što je bila odlika prethodnika.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Pošto sam na ovom mestu tek pet meseci, nismo uspeli da rešimo sve probleme koje smo nasledili od prethodnika. Završavamo popis imovine kojom opština raspolaže nakon koga ćemo raspisati legalne licitacije.
Danas formiramo Sportski savez, kako bi došlo do ravnomerne raspodele sredstava namenjenih sportskim klubovima. Planiramo da obnovimo Dom zdravlja, ambulante, škole, asfaltiramo i presvučemo stare ulice-loši vremenski uslovi su problem zbog koga su neki radovi zaustavljeni a neki još nisu počeli (sredstva su obezbeđena).Takođe, planiramo proširenje industrijske zone, kako bi opština Velika Plana iskoristila fenomenalni položaj koji ima (prethodnici su nam ostavili u nasleđe oko 2ha podeljena na dva kraja naselja).

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Servisni centar opštine Novi Beograd - Funkcioniše po sledećem principu: ima jednistven telefonski broj 011/785-0-785, ljudi zovu, daju svoje sugestije, predloge, žalbe na sve ono što se dešava u opštini Novi Beograd. Ne samo ono što ima veze sa opštinskom upravom nego i generalno - vezano za grad i republiku. Ljudima koji se jave Servisnom centru mora da se odgovori u roku od 72 sata. Nakon što ostave svoje podatke, operateri ih zovu sa informacijom dokle se stiglo, šta je urađeno, šta može, šta ne može čija je nadležnost, ovlašćenje, koga treba da kontaktiraju ili koga će kontaktirati u njihovo ime - jedna usluga koja ne postoji u Srbiji danas. Nema one neprijatne situacije kada građanin zove neku službu ili preduzeće i oni uključe muziku pa se čeka dko se veza ne prekine. To u opštini Novi Beograd nije slučaj. Operateri predmete koje obrade stavljaju na sajt, jer veliki broj predmeta ne zavisi od nas, ali građanin može pratiti kako odgovaraju druge službe koje su nadležne.
2. Besplatni programi za građane - Opština Novi Beograd je pokrenula preko 40 besplatnih programa koji su namenjeni svim generacijama. Ovi programi, koje ne sprovodi ni jedna druga opština u zemlji, osmišljeni su sa ciljem da se Novobeograđanima omogući makar malo rasterećenje kućnog budžeta. Neki od programa koje je opština Novi Beograd sprovela u prethodnom periodu su: besplatni programi za decu (školice glume, pevanja, plesa, slikanja, stranih jezika, plivanja, motorike, odbojke, pripremne nastave za polaganje male mature i mnoge druge), besplatni izleti za penzionere, besplatni kursevi fitnesa i plesa za odrasle i drugi.
3. Završetak centra za video nadzor i uređenje parkova i zelenih površina. U toku je realizacija projekta centralizovanog video nadzora za sve objekte škola i vrtića na teritoriji Novog Beograda, što je preko 50 objekata. Zahvaljući tome, biće vršen video nadzor 24 časa dnevno i pratiće se dešavanja oko ovih objekata, a po potrebi će se kontaktirati službe policije, vatrogasne jedinice ili hitne pomoći. Uređeno je više parkova i zelenih površina, uprkos vrlo ograničenim finansijskim sredstvima i nadležnostima, obzirom da su zelene površine u nadležnosti gradskog javnog preduzeća JKP "Zelenilo".

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Mnoge stvari sam planirao da uradim, ali nismo imali sredstava i ovlašćenja. Pre svega više u oblasti uređenja parkova i dečijih igrališta, ali zbog neodgovarajuće saradnje sa nadležnim službama i preduzećima nisam uspeo više. Problemi u dobijanju dozvola za radove i druge birokratske procedure, uz jako mali budžet koji je opštini na raspolaganju, onemogućili su da uradimo više. Nisam uspeo da se izborim sa određenim strukturama unutar opštinske uprave, a koje smatram kancerom celokupnog srpskog društva. Te interesne grupe koje se formiraju unutar raznih nivoa vlasti u celoj zemlji, pa i u našoj opštini, koriste političke partije, ali suštniski od njih ne zavise jer se stranke menjaju, a oni godinama ostaju na svojim pozicijama i maksimalno ih zloupotrebljavaju. Tu pre svega mislim na inspekcijkse službe i voleo bih da se one jednog dana stave pod jednu "kapu", tj gradsku upravu i time spreče zloupotrebe na koje opštinske uprave ne mogu da utiču.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Konsolidacija finansija opštne i blag rast naplate lokalnih prihoda.
2. Rešavanje vodosnabdevanja najvećeg dela Banje Vrujci, izgradnjom rezervoara "Razbojište"
3. Izgradnja asfaltnog puta u selu Đurđevac, dužine oko 2,5km.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Most na reci Toplica, na državnom putu II reda. U dopisu Puteva navode da je problem bio oko finansiranja, IPA fond.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Akcija ''Plivaj i uživaj'' za palilulske osnovce - četvrtu sezonu za redom, učenici osnovnih škola, tokom školske godine imaju mogućnost da svakog radnog dana nauče da plivaju ili izvrše korekciju plivačkih stilova uz nadzor profesionalnih trenera. Tokom četiri sezone više od 3000 dečaka i devojčica naučilo je da pliva.
2. ''Deda Mraz je sa Palilule'' - Poslednjih osam godina oko osam hiljada dece vrtićkog uzrasta (3 - 7 godina), dobija paketić i novogodišnju predstavu.
3. Svaka porodilja u 2015. godina dobila jednokratnu pomoć od 10 hiljada dinara.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Da završimo sportsku halu ''Žućkova avlija'', u Preradovićevoj ulici. Rok je probijen zbog kašnjenja sportskih rekvizita. donacije svetske košarkaške organizacije FIBA i zbog tehničkog problema oko uvođenja struje. Puštanje u rad očekujemo do marta (ne duže od 40 dana, od danas).

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Tri rezultata na koje sam najponosniji:
1. Izgradnja vodovodne mreze u nekim delovima opstine, izgradnja kanalizacione mreze u gradu i rekonstrukcija velikog broja ulica i zavrsetak radova na sistemu za preciscavanje otpadnih voda
2. Dalji trend blagog ekonomskog razvoja opstine - dolazak novih investitora, stabilnost i unapredjenje poslovanja starih, stabilnost institucija i politicka stabilnost opstine
3. Nagradni fond za najbolju lokalnu poresku administraciju od 333.000,00 evra

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Planirano je da se zavrsi davno zapoceti stambeno - poslovni objekat u centru Boljevca ali nazalost nije jos uvek zavrsen, njega je zapocela Direkcija za izgradnju i odustala zbog niske cene stanova u Boljevcu, kao i mnogi investitori.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1.Uređenje kompletne nove komunalne infrastrukture(voda,kanalizacija i telekomunikacije) i asfaltiranje jedne od najvećih ulica, Pribojske ulice
2.Provera i ispitivanje svih izvora vode na seoskom području kako bakteriološki tako i hemijski i dovođenje u ispravnom stanju
3.Učestvovanje ,kako logistički tako i finansijski na svim kulturnim i sportskim manifestacijama na teritoriji naše opštine. ( Presednik sam pola mandata, zadnje dve godine)
4.Ostvarenje planiranog budžeta za socijalna davanja naših sugrađana

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Asfaltirali smo četri ulice a ostale su nam još dve koje smo planirali a problem su bile finansije Postavili smo jednu teretanu na otvorenom a planirali dve(problem imovinsko pravni odnosi) Nismo završili kanalizaciju u Popovcu i Gornjem Komrenu( nije bio završen Humski kolektor i nedostatak para kod Direkcije za izgradnju grada

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1.Rekonstrukcija seoskih puteva na teritoriji Grada Vranja u dužini od preko 70 km, u šta je iz gradskog budžeta izdvojeno 600 miliona dinara
2. Novčana izdvajanja za prvorođenu decu, zatim za djake prvake i učenike prvog razreda srednjih škola, finansiranje vantelesne oplodnje, novčana pomoć za najugroženije kategorije stanovništva, podrška studentima, nagrađivanje najboljih učenika
3.Uređenje glavne ulice sa svim podzemnim instalacijama u dužini od 1,8km

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Završetak zgrade Pozorišta koje je izgorelo u požaru 201
2.godine. Radovi kasne zbog zagađenja oplatolom.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Uštede, prekinuto rasipničko trošenje
2. Ostvarena saradnja sa predstavnicima ambasada Rumunije, Češke, Slovačke
3. Pravedna licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Rešavanje dugovanja Doma zdravlja Kovačica. Nismo uspeli najviše zbog nedostatka kadrovskih rešenja.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Program subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2015g.:Obezbeđena sredstva u budžetu 9.000.000,00(200 000,00 dinara po zaposlenom znači za 45 lica),Akcionim planom za 2016g.predviđeno još 11 000 000,00 dinara za još 55 lica.
2. Izgradnja vodovoda Donja Trešnjica-Amajić-Čitluk-Culine uz saradnju sa Vojskom Srbije
3. Kupovina pogona ,,Srbolek"u stečaju sa ciljem da se pogon da u zakup kako bi se zaposlilo 25 lica sa biroa

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Izgradnja vodovoda Drinska Stena-Donja Borina,nije završen jer se pojavio problem kod jednog korisnika oko rešavanja imovinskih odnosa

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Podrška poljoprivrednim proizvođačima kroz podelu više od milion EUR subvencija za 3 godine za nabavku sadnica,, poljoprivredne mehanizacije i grla stoke, razvoj pčelarstva...
2. Uvođenje besplatnog javnog saobraćaja za sve kagegorije stanovništva
3. Infrastrukturno uređenje grada i seosksih mesnih zajednica (titula najlepše varoši u Srbiji, "Turistički cvet za 2015", Izuzetna destinacija Evrope 2014 (EDEN)

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Uspostavnje poslovne aktivnosti u halama nekadašnjeg "IMT" Knjaževac, sada u stečaju iz razloga komplikovane i spore procedure stečaja.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Sredstvima iz budžeta opčštine kupili smo autobuse za besplatan prevoz učenika i to za sve učenike osnovnih škola na teritoriji opštine Bač i za učenike srednjih škola koji putuju u opštine Bačka Palanka i Odžaci. Ovim potezom roditelji učenika su oslobođenji plaćanja mesečnih karata za decu i ostvaruju uštedu u kućnom budžetu a i budžetu opštine Bač se ostvaruje značajna ušteda. Proširili smo i adaptirali vrtić u Baču sredstvima iz budžeta opštine tako da sada deca koja pohađaju PU imaju odgovarajuće uslove za boravak. Urađeno je novih 400m2, potpuno su preuređeni toaleti, izgrađena je trpezarija koja do tad nije postojala i dr. Jezero Provala, najdublje prirodno jezero u Vojvodini je uređeno za potrebe kupača i turista. Jezero je izmuljano, izvađen je korov, uređena je plaža, napravljena su igrališta za decu i mnogo toga drugog.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Planirali smo da izgradimo halu u koju bi doveli investitore i na taj način otvorimo nova radna mesta. Hala nije izgrađena zbog nedostatka sredstava za koja smo konkurisali na više mesta.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Tokom ovog mandata u svih 15 naselja opštine Žabari, uređeni su tereni za male sportove sa kompletnom rasvetom, svi domovi kulture su adaptirani i privedeni nameni i u svim aseljima asvaltirana je bar po jedna ulica u zavisnosti od potreba mestana i veličine tih naselja. Posebno treba istaći da je opština Žabari ponosna na rezultate ostvarene u oblasti socijalne zaštite - brige o starim licima, gde je projekat čiji je nosilac naša opština proglašen za najbolji u Srbiji, od strane delegacije Evropske unije.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Urađen je projekat za vodosnabdevanje na celoj teritoriji opštine Žabari, ali nije realizovan jer nismo uspeli da u većoj meri dobijemo sredstva iz fondova Evropske unije.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Rekonstrukcija i proširenje glavne saobraćajnice u Kniću
2. Revitalizacija atarskih puteva i podrška poljoprivrednim proizvođačima preko Fonda za razvoj poljoprivrede (izdavajanje 8% opštinskog budžeta)
3. Rekonstrukcija škole u Toponici i realizacija projekta "Školica života" u Gruži

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kniću zbog nedostatka sredstava
2. Izgradnja sportske hale u Kniću zbog nedostatka sredstava
3. Započeta i nerealizovana izgradnja infrastrukture zelene pijace u Kniću i Poslovne zona Ravni Gaj zbog nedostatka sredstava

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

U periodu od stupanja na funkciju Predsednika opštine Lapovo 11.06.2015.god. do danas urađeno je sledeće:
1.Od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Vlade R.Srbije za rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja u Lapovu, što je od vitalnog značaja za opštinu. Sledi potpisivanje Ugovora
2. Otvorena je peta digitalna učionica u Srbiji u OŠ "S. Marković" u Lapovu

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Gorući problem Lapova je kanalizacija, što predstavlja i naš budući zadatak, za koji do sada nije bilo dovoljno vremena.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Gradski fudbalski stadion, 261.800.000,00 din
2. Objekat OŠ u Mrčajevcima sa opremom, 164.000.000,00 din
3. Objekat Muzičke škole sa opremom, 133.500.000,00 din
4. Sistem vodosnadbevanja "Kukići" (pet sela), 25.000.000,00 din

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. POVEĆAN NIVO SOCIJALNIH DAVANJA Uspeli smo da podignemo socijalna davanja na zaista visok nivo, primarna i sekundarna. Obuhvatili smo gotovo sve kategorije, pa tako pored osnovnih socijalnih davanja o kojima brine Centar za socijalni rad opština Inđija obezbeđuje besplatan prevoz za sve penzionere, pomoć u kući (gerontodomaćice) za preko 200 korisnika u svim naseljenim mestima, besplatne obroke u narodnoj kuhinji. Opština subvencioniše 80% cene vrtića koji je za treće i svako naredno dete besplatan, izdvaja sredstva iz budžeta kako bi sva deca iz materijalno ugroženih porodica imala besplatne užine, obezbeđuje stipendije za najbolje studente, besplatan prevoz za učenike, svi naši Vukovci dobijaju laptop računare...
2. NAGRAĐENI SMO I PRIZNATI KAO NAJTRANSPARENTNIJA LOKALNA SAMOUPRAVA Opština Inđija je nosilac priznanja Evropskog pokreta (2013) za najtransparentniju opštinu u Srbiji; to je samo jedno od priznanja koje smo dobili za naš rad koji se kontinuirano usavršava iz godine u godinu. Transparentost Srbija sprovela je tokom 2015. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova, opština i gradskih opština u Srbiji na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 87 indikatora Ocenjene su i rangirane sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Opština Inđija na ovom rangiranju u 2015. godini ima indeks 66, na skali od 0 do 100, i nalazi se na drugom mestu. Primena softvera i standarda u radu od kojih su mnogi „naših ruku delo“ poput Sistema 48 i koje smo prvi u Srbiji primenjivali dostigli smo visok organizacioni nivo u radu lokalne samouprave, a jedan od najvećih benefita ovakve radne organizacije je drastično smanjenje korupcije, ubrzane administrativne procedure i efikasniji rad službi.
3. CENTAR ZA BEZBEDNOST Projekat na kom se radilo u 2015. godini je pokretanje Centra za bezbednost - izuzetno značajan projekat za našu opštinu jer će povećati bezbednost – trenutno na inđijskim ulicama, a u nastavku projekta i u naseljenim mestima. Značajan je, pre svega zbog naših najmlađih sugrađana, jer kamere kojima trenutno raspolažemo pokrivaju osnovne škole i centar grada – ključne raskrsnice. Kamere Centra za bezbednost trenutno pokrivaju više od 15 lokacija u Inđiji, a u nastavku projekta biće obezbeđeno blizu 40 kamera koje će prioritetno biti postavljene kod škola i objekata predškolske ustanove i na ostalim kritičnim mestima u opštini.
4. SMANJENA NEZAPOSLENOST, A U 2016. POSAO ZA 1.000 LjUDI Proteklih godina nezaposlenost u našoj opštini je Smanjena i jako je bitno da se nastavi trend otvaranja novih radnih mesta, što smo uspeli u protekloj godini pre svega zbog proširenja proizvodnih kapaciteta postojećih domaćih i inostranih kompanija, kao što su Plamen, GasTeh, Tehnoeksport, Grundfos, IGB Automotiv. U narednoj godini svoju proizvodnju započinje i nova kompanija Indofud koja će zaposliti oko 100 radnika, ali i IGB Automotiv gradi još jedan proizvodni pogon u kome bi posao trebalo da pronađe oko 500 ljudi. Prostom računicom, uzimajući u obzir projekate izgradnje akva-parka, IGB-a i Indofuda, dolazimo do zaključka da će u narednoj godini mogućnost da se zaposli dobiti blizu 1.000 ljudi.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. IZOSTANAK VEĆIH INVESTICIJA Očekivali smo i želeli da privučemo više investitora u našu opštinu. Bez obzira što postojeći investitori proširuju svoje kapacitete i što nezaposlenost ne raste jedna ili više „Greenfield“ investicija je više nego dobro došla. Kada govorimo o razlozima, u 2015. godini konkretan razlog zašto nismo uspeli da postignemo dogovor sa nekoliko investitora je nestabilna politička situacija u našoj opštini uzrokovana pokušajem nasilne smene vlasti od strane Srpeske napredne stranke što je odbilo investitore kojima je jedan od ključnih zahteva stabilna politička i ekonomska situacija kao garancija za njihov kapital.
2. NEDOSTATAK NOVCA ZA INFRASTRUKTURNE RADOVE U NASELJENIM MESTIMA Nismo uspeli da obezbedimo dovoljno novca iz budžeta za uređenje infrastrukture u pojedinim naseljenim mestima i u samom gradu.Tu pre svega mislim na asfaltiranje ulica, kao i rešenje problema sa atmosferskim vodama na pojedinim lokacijama.Iz godine u godinu se usled promena zakona od strane republičkih vlasti budžeti lokalnih samouprava u Srbiji smanjuju.Samo smanjenjem stope poreza na zarade budžet opštine Inđija je u protekle dve godinu umanjen za blizu 300 miliona dinara.Kako u našoj opštine veliki nivo sredstva svake godine usmeravamo na socijalna davanja koja, u situaciji kada naši građani sve teže i teže žive, nismo želeli da ukidamo, tako su se smanjivala ulaganja u infrastrukturalne projekte i to je razlog njihove nerealizacije.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Uz veliku pomoć najbližih saradnika, uspeo sam da u lokalnoj samoupravi bolje organizujem administarciju i uvedem finansijsku disciplinu, čime je konsolidovan budžet zatečen 2012. godine, i od najzaduženije opštine u Srbiji stvoreni su uslovi, pre svega za njeno normalno funkcionisanje, a vrlo brzo i za ulaganja u nove investicije. Takvom disciplinom, budžet Opštine Vrnjačka Banja je, ne samo konsolidovan, već i uvećan za trećinu.
2. U vlasništvo Opštine Vrnjačka Banja vraćena je imovina nekadašnjeg «Autoprevoza», firme koja je u celom regionu uspešno poslovala u društvenoj svojini, a zatim neuspešnim privatizacijama otišla u stečaj. Ova lokalna samouprava je 2012. godine bila prva u Srbiji koja je, uz veliku pomoć Vlade Republike Srbije i predsednika Vlade Aleksandra Vučića, a tadašnjeg potpredsednika, otkupila imovinu ovog preduzeća, i na njegovim temeljima osnovala „Novi Autoprevoz“ koji je danas profitabilan i upošljava 70 radnika. Iz sopstvenih sredstava, Opština je pribavila i celu zgradu nekadašnjeg preduzeća „Energotehnik“ koja je danas sedište jedinog državnog Fakulteta za hotelijerstvo i turizam pri Univerzitetu u Kragujevcu, a u najskorijem periodu u planu je otvaranje i drugih visokoobrazovnih ustanova u prostorijama ove zgrade.
3. Realizacija velikih infrastrukturnih projekata, kao što su: završetak rekonstrukcije centralnog vrnjačkog parka – najlepšeg dela Vrnjačke Banje, posle dužeg perioda zastoja u radovima i sudskih sporova; rekonstrukcija prvog banjskog prstena koji čine najznačajnije i najfrekventnije saobraćajnice u Vrnjačkoj Banji; izgradnja kružnog toka sa sedam vodenih stubova koji simbolizuju sedam vrnjačkih mineralnih izvora, kao i kružnog toka na samom ulazu u centar Vrnjačke Banje sa velelepnom fontanom; u seoskim sredinama uređeno je nekoliko domova kulture, putevi, školska dvorišta, fiskulturne sale, rekonstruisane su fasade i otvorena četiri vrtića; velika ulaganja u razvoj sportske infrastrukture doprinela su promeni demografske strukture gostiju, ali i dovela velike srpske klubove, sportske ekipe i reprezentacije na pripreme u Vrnjačku Banju. Od ove godine, izmeštanjem dva nova bazena nakon završetka Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, lokacija Nacionalnog vaterpolo centra biće upravo Vrnjačka Banja. Nakon „kuće vaterpola“, Vrnjačka Banja postaće i Nacionalni razvojni centar odbojke. Zahvaljujući bogatom sadržaju koji je Vrnjačka Banja ponudila svojim gostima prošlog leta, lepšem i uređenijem ambijentu, kao i mnogobrojnim manifestacijama, ovo mesto bilo je najposećenije u Srbiji, i zabelažilo rekordnu posećenost turista u odnosu na proteklih 10 godina.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Jedno od najvažnijih pitanja za dalji razvoj i funkcionisanja Opštine Vrnjačka Banja i njenih građana je uspešna privatizacija HTP „Fontana“, najveće hotelske kuće u Srbiji i glavnog nosioca ukupne turističke ponude ovog mesta. I pored velike angažovanosti Opštine na pronalaženju domaćih i stranih investitora zainteresovanih za kupovinu ovog Preduzeća, iako sama prodaja, kao i vlasništvo nisu u ingerenciji ove lokalne samouprave, već Agencije za privatizaciju i Ministarstva privrede, nažalost, proces privatizacije nije okončan pre pokretanja stečajnog postupka.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Mandat predsednika opstine sam preuzeo 4.12.2015. U tom periodu opstina Barajevo je:
1. Usvojila odluku o Trecem rebalansu budzeta za 2015. godinu i do kraja godine namenska sredstav predvidjena rebalansom i utrosila.
2. Skupstina opstine Barajevo je 30.12.2015. usvojila Odluku o budzetu gradske opstine Barajevo za 2016. gd eje izmedju ostalog planirana
3. Izgradnja i zavrsetak sportske montazne hale u prvom kvartalu 201
6.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Na osnovu svega iznetog, odnosno od vremena postavljenja na funkciju predsednika GO Barajevo mozete i sami zakljuciti sto se odnosi na vase pitanje pod 2) da je u ovako kratkom vremenu dovoljno ucinjeno

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Jedan od najvećih problema i najvažnijih jeste bilo rešavanje problema vodosnabdevanja u Novom Pazaru. Izgradjena je nova buster stanica i izgradjeno je novo filtersko postrojenje.
2. Izgradnja dijagnostičkog centra, izgradnja osnovne škole i vrtića u rekordnom roku od 6 meseci.
3. Rešavanje komunalne infrastrukture u Novom Pazaru. Asfaltirano je više od 300 ulica, uradjena je fekalna i kišna kanalizacija, kolektori, proširenja vodovodne mreže, izgradnja 5 mostova u gradu i 7 mostova u prigradskim naseljima. Izgradjeno je 5 antierozivnih brana na rekama u Novom Pazaru koje su doprinele sprečavanju bujičnih poplava. Izgradnja gradskog šetališta, 17 sportsko-rekreativnih terena na teritoriji celog grada, izgradjen je novi gerentološki centar itd.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Atletski stadion Završetak radova je bio planiran do kraja 2015. godine, ali iz administrativnih razloga kasnilo se sa javnom nabavkom koju je sprovelo Ministarstvo omladine i sporta. Dogovoreno je zajedničko finansiranje Grada i Ministarstva omladine i sporta. Izvodjač radova je izabran 20. decembra 2015.godine, a rok za završetak radova je proleće 2016.godine.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Završetak izgradnje utvrde na obali reke Bjelice i gabionskih pregrada na pet pritoka Bjelice (vrednost investicije oko 37 miliona) čime je mogućnost plavljenja Lučana i okoline svedena na minimalnu. Započeta izgranja Doma trubača (vrednost investicije preko 40 miliona) čime se omogućava konforan smeštaj trubača tokom Dragačevskog sabora u Guči, manifestacije koja okuplja do pola miliona posetilaca iz zemlje i inostranstva. Potpisan ugovor o završetak sportske hale u Lučanima čija izgadnja je zaustavljeana pre pet godina sa Ministarstvom prosvete (vrednost 24 miliona).

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Tokom 2015. godine planirano je asvaltiranje tri putna pravca iz budžeta od kojih je samo jedan asvaltiran. Razlozi su manje punjenje budžeta od planiranog.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Kao opoziciona opština tokom protekle četiri godine uspešno smo prošli kroz sve redovne i vanredne kontrole zakonitosti rada i "domaćinskog ponašanja". Rezultati tih kontrola su takvi da smo prilikom kontrole DRI proglašeni za opštinu sa najmanjim stepenom nepravilnosti u obavljenoj kontroli (uz činjenicu da je i ono što se smatra "nepravilnostima" formalni ili knjigovodstveni propust), a republički inspektor za zaštitu životne sredine u svom zapisniku od 24. januara 2013.god. zapisao je "sistem funkcionisanja budžetskog sistema opštine Paraćin može da posluži kao idealan primer svim ostalim jedinicama lokalne samouprave R. Srbije." Sličnim rezultatom okončane su i ostale kontrole našeg rada. Dok većina opština otpušta viškove radnika u administraciji i grca u dugovima Paraćin ima 110 radnika manje od maksimalno dozvoljenog broja po najnovijim zakonima (oko 20% manje od ukupno dozvoljenog broja). Dugoročno zaduženje budžeta iznosiće na kraju 2016.god. 2.71% tekućih prihoda budžeta (dozvoljeno zaduženje je do 50%). Aprila 2013.god. u Paraćin je stiglo i priznanje "ODGOVORno" za promovisanje odgovornosti za javno izgovorenu reč i transparentan rad opštinske uprave Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost -- CRTA. Temeljno proveren i po više osnova utvrđen ispravan rad opštinskih službi u poštovanju propisa i odgovornom odnosu prema budžetskim sredstvima i obavezama prema građanima prvi je važan rezultat u proteklom četvorogodišnjem periodu. DRI: http://www.novimagazin.rs/ekonomija/sretenovic-upravljanje-finansijama-na-lokalu-neefikasno http://crta.rs/articles/42 U prilogu: Zapisnik inspektora Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine.
2. Do kraja 2015. godine najveći deo planiranih poslova iz opšteg Programa za Paraćin od 2012 – 2016.god. (oko 86% planiranih poslova) i programa za pojedinačne mesne zajednice/izborne jedinice već je ili bio ostvaren ili je realizacija poslova bila u toku. Za izbore 2012.god. štampali smo i građanima dali na uvid izborni Program za Paraćin 2012 – 2016.god. koji se odnosi na planove vezane za celu opštinu i pojedinačne oblasti rada opštinskh službi kao i planove za svaku od 55 izbornih jedinica (22 izborne jedinice u okviru osam gradskih mesnih zajednica i 33 izborne jedinice na selu, gde je svaka izborna jedinica jednaka teritoriji jedne mesne zajednice). Neka obećanja odnosila su se na projekte većeg značaja (izgradnja vodovoda u selu, izgradnja fiskulturne sale), a naravno veći broj na rešavanje komunalnih problema od značaja za delove naselja (uređenje potoka, uređenje poljskog puta, izgradnja trotoara, asfaltiranje seoske ulice, sređivanje doma kulture). Bilo je takođe i usmeno datih, ali dokumentovanih (video snimak u kampanji, fotografije javnih skupova) obećanja o rešavanju određenih komunalnih problema u direktnom obraćanju građanima na licu mesta (asfaltiranje seoske ulice npr.). Procenat ostvarenja programa izračunat je uzimajući u obzir sva data pojedinačna obećanja (opšti Program, pojedinačni planovi po mesnim zajednicama i izbornim jedinicama, usmeno data dokumentovana obećanja) s jedne strane i kao procenat realizacije opšteg Programa. Broj ispunjenih obećanja veći je krajem 2015.god. od 650 ako se saberu ispunjena obećanja za svaku izbornu jedinicu pojedinačno (od ukupno 55 koliko ih ima), ispunjena obećanja iz opšteg Programa i usmeno data obećanja koja su i dokumentovana (nešto više od 40 direktno datih obećanja), a u realizaciji je još oko 110 planiranih aktivnosti. Tj. ostvareno je ili je u realizaciji oko 89.5% planiranih poslova ukupno gledano (gore pomenutih 86% ostvarenja odnose se samo na opšti Program, bez uzimanja u obzir planova za mesne zajednice). Naravno, bilo je i slučajeva da su urađene stvari koje nisu obećane, kao npr. izgradnja još jedne – treće fiskulturne sale za seoske škole u ovom mandatu, a obećane su dve, nova instalacija grejanja za jednu gradsku osnovnu školu itd., uz veliki broj rešenih manjih komunalnih problema. Bilo je i slučajeva "zamene" prioriteta, pa je tako u jednom od vrtića zamenjeno grejanje na lož ulje sistom grejanja na prirodni gas, umesto u nove instalacije u drugom vrtiću itd. Ovakvi slučajevi nisu ubrojeni u "ispunjena obećanja". Linkovi: Program za Paraćin 2012 – 2016 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.220827211365652.48607.141628022618905&type=3 Programi za IJ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.199857043462669.43296.141628022618905&type=3 Izveštaji o realizaciji programa mogu se videti na www.programzaparacin.rs
3. Zaokružili smo ili priveli kraju više značajnih infrastrukturnih projekata započetih ranijih godina i sprovođenih po fazama. Na primer, u ovom mandatu završena je kanalizacija u ulicama u samom gradu. Do kraja 2016.god. do svakog od 33 sela stiže dovod vode (na početku je 6 sela imalo dovod vode) i svaka od 28 seoskih škola imaće priključak na gradski vodovod (na početku su samo 3 seoske škole imale ovaj priključak). Završavamo projekat izgradnje 7 novih fiskulturnih sala u seoskim osmorazrednim školama (četiri objekta izgrađena su ranije, a tri se završavaju u ovom trenutku) i uz jedan adaptirani dom kulture konačno sve osmorazredne seoske škole imaju uslove za propisnu nastavu fizičkog vaspitanja (na početku su samo tri seoske osmorazredne škole imale fiskulturne sale). Zaokružili smo izgradnju sportskog centra u gradu na način kako je to bio zamišljeno još sedamdesetih godina izgradnjom ulaznog hola/aneksa sa pratećim sadržajima uz raniju izgradnju pomoćnog borilišta. Zaokruženo je prikupljanje komunalnog otpada u svim naseljima (na početku je prikupljanje komunalnog otpada postojalo samo u gradu), infrastrukturno je zaokružena i industrijska zona i parcele je kupilo deset investitora (na početku Paraćin uopšte nije imao parcele opremljene infrastrukturom koje bi ponudio investitorima) ... Napominjem, ovde je reč o zaokruženju poslova započetih i sprovođenih kroz više mandata koji su sada finalizirani.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nisu završeni svi planirani infrastukturni poslovi, zbog smanjenja prihoda lokalnih samouprava koji su uglavnom izmenama zakona preneti na državni budžet, a u nekim slučajevima izmene zakona ili sporo sprovođenje određenih propisa (npr. restitucija) onemogućile su da se sprovedu planirani poslovi. Katastrofalna poplava u Paraćinu tokom 2014.god. dovela je i do pomeranja rokova za mnoge planirane poslove.
Glavni problem za ostvarenje planova u protekle četiri godine bilo je veliko smanjenje prihoda opština zbog izmene zakona kojima su ogromna sredstva sa nivoa lokalne samouprave preneta na državni nivo, preuzimanje obaveza u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (apoteka, dom zdravlja) uz preuzimanje i ogromnih "nasleđenih" dugova zdravstvenih ustanova, kao i česte izmene zakona koje su otežavale planiranje i obavljanje poslova (na primer, donet je rigidan zakon o javnim nabavkama koji je znatno usporio ugovaranje poslova, da bi zatim zakon pred kraj mandata bio ponovo promenjen tako da je na kraju bio "liberalniji" od prvobitno kritikovanog rešenja, ali je u međuvremenu izgubljeno ogromno vreme)
Da nije bilo pomenutog smanjenja opštinskih prihoda sada bismo "bili" u 2019.god. , tj. kada se uzmu u račun prosečne budžetske godine u periodu 2012 – 2016.god. država nam je "ukrala" tri cela prosečna investiciona budžeta.
Zbog ovog smanjenja prihoda nismo bili u mogućnosti da izgradimo planirane nove lokalne puteve i da rešimo više problema u prigradskim naseljima (izgradnja kanalizacione mreže, asfaltiranje ulica, uz prethodno veoma skupo rešavanje imovinskih problema) i selima (uglavnom izgradnja kolektora za kanalizaciju).
U samom centru grada nije bilo moguće sprovesti planirano uređenje još jednog gradskog bloka zbog višegodišnjeg čekanja na izveštaj Agencije za restituciju o sudbinini opštinskih prostora u ovom bloku. Naime, ovim objektima nije moguće raspolagati do konačne informacije da li su objekti u restituciji i vraćaju se prvobitnim vlanicima ili su u vlasništvu opštine koja će nadalje sa njima raspolagati. Da smo u zakonskom roku imali odgovor na pitanje da li će objekti biti vraćeni naslednicima prvobitnih vlasnika ili će ostati u opštinskom vlasništvu Paraćin bi sada imao potpuno uređen centar grada. Zbog sličnog problema (restitucija) uz i kašnjenje izazvano raščićavanjem prostora od zaostalih neekslodiranih ubojnih sredstava nakon eksplozije vojnog magacina nije bilo moguće ozbiljnije uređivanje prostora planiranog kupališta i park šume "7. juli".
Na kraju, poplava koja je pogodila Paraćin izazvala je i velika kašnjenja u svim opštinskim poslovima, jer su sve opštinske službe bile usmerene na pomoć građanima i sanaciju posledica ove katastrofe tokom skro čitave godine, pa nije bilo moguće obavljati redovne aktivnosti (npr. sprovođenje javnih nabavki).
U ovom trenutku u odnosu na ukpne planove nije ispunjeno oko 10.5% datih obećanja, uglavnom zbog nedostatka sredstava (putevi, kanalizacija), promene propisa (npr. nadležnost opštine u nekoj oblasti prestala da postoji), kašnjenja u proceduri (prethodno imovinski problemi ili donošenje urbanističkih planova, odlaganje zbog angažovanja u sanaciji posledica poplave, pitanje restitucije). Nekoliko neostvarenih obećanja trebalo bi da ipak bude realizovano tokom budžetske 2016.god. odnosno u roku datom našim opštim Programom.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

U mandatu predsednika opštine Kovin bila sam tokom prošle godine od kraja februara, do juna, a potom od 18. septembra 2015. godine, dakle u kontinuitetu tek četiri meseca. Imajući u vidu tu činjenicu, smatram više nego dovoljnim ukoliko navedem jedan rezultat: zaista sam najponosnija na potpisivanje ugovora sa indonežanskom firmom za proizvodnju pečuraka, koja će otvoriti do kraja januara pogon u Industrijskoj zoni u Kovinu i zaposliti između 300 i 400 ljudi. Građani opštine Kovin dugi niz godina čekaju da se otvori bilo kakva fabrika, preduzeće, koje će zapošljavati one koji su u međuvremenu završili škole, ali i mnoge koji su u prethodnih 20 godina ostali bez posla u zatvorenoj Šećerani, tekstilnom pogonu „Beka“, poljoprivrednim preduzećima i mnogim drugim, za naše lokalne uslove, industrijskim gigantima kojih više nema.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Česte promene odnosa snaga u skupštinskoj većini, kao i nekoliko izbora izvršne vlasti (samo tokom 2015. godine tri puta) tokom mandata koji je počeo maja 2013. godine, uticali su generalno na sve poslove u lokalnoj samoupravi, a nepostojanje kontinuiteta na nivou vršenja vlasti u opštini rezultiralo je stagnacijom u mnogim bitnim oblastima za život lokalne zajednice. Međutim, ljudi koje trenutno predvodim u opštini Kovin puno toga su osmislili i realizovaćemo već u ovoj godini, zahvaljujući dobro isplaniranoj, promišljenoj raspodeli budžetskog novca u okvirima kojima raspolažemo kao nedovoljno razvijena opština.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Zbog kadrovskih promena na čelu naše jedinice lokalne samouprave, stupio sam na funkciju predsednika opštine 10. jula 2014. godine na mesto Mihalja Njilaša, koji je svoj rad nastavljao kao zamenik predsednika Pokrajinske vlade i kao pokrajinski sekretar. Samo u 2015. godini za razvoj privrede i preduzetništava smo uložili nešto više od 10 miliona dinara. Odobrili smo davanja za programe javnih radova i stručne prakse, a za projekte preduzeća i preduzetnika obezbeđeno je ukupno oko 5 miliona dinara, preko konkursu u dva kruga, sa posebnim naglaskom na stvaranju novih radnih mesta. Iz tih sredstava, bespovratne pomoći su dodeljene za 16 mikro-, malih i srednjih preduzetništava.
Mada ostvarenje budžeta opštine je bilo manje u odnosu na plan, ipak nismo smanjili socijalna davanja i podrške porodicama. I dalje obezbeđujemo pomoć za prvu, drugu i treću bebu od 15 hiljada dinara, učestvujemo u troškovima vantelesne oplodnje, obezbeđujemo karticu pogodnosti za velike porodice, pokrivamo kompletne troškove boravka trećeg i četvrtog deteta porodice i finansiramo 440 besplatnih užina. Sem toga, godinama nagrađujemo prvorođenčad u novoj godini, sufinansiramo kupovinu kolica za blizance i obezbeđujemo participaciju putnih troškova učenika srednjih škola u vrednosti od 20 miliona dinara. Naši rezultati nisu ostali nezapaženi ni od Nacionalnog saveta Mađarske Nacionalne Manjine, te je našoj opštini dodeljeno priznanje pod nazivom „Samouprava naklonjena porodici”.
Opštini Kanjiža je od Saveta Evrope dodeljena „Diploma Evrope”. Kanjiža je jedina i prva lokalna samouprava u Srbiji koja je nagrađena ovim značajnim priznanjem, za izuzetno aktivno angažovanje na negovanju međunarodnih odnosa i veza između pobratimljenih gradova, čime se jača evropsko jedinstvo.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Investiciona vrednost izgradnje nove autobuske stanice u Kanjiži je 20 miliona dinara, u čijoj realizaciji učestvuje i Pokrajinski sekretarijat za privredu. Izgradnja je završena u potpunosti, a ipak nismo uspeli da zgradu predamo na korišćenje u 2015. godini. Preostalo je izvršenje tehničkog prijema objekta, pa nakon uređenja unutrašnjosti, može da krene i saobraćaj. Ovo ulaganje će rasteretiti saobraćaj u centru grada gde se nalazi stara autobuska stanica – u neposrednoj blizini kulturnih i obrazovnih institucija. Autobuska stanica će raditi sa dva pokrivena perona, čekaonicom, blagajnom i manjom prodavnicom.
Razlozi kašnjenja su isključivo finansijske. Naš grad i nekoliko naših naselja su se povodom migrantske krize našli u situaciji u kojem smo koristeći budžetska sredstva rešavali probleme koji nisu u nadležnosti lokalne samouprave. Ukupna vrednost dobijenih sredstava iz državnih izvora, kao i od humanitarnih organizacija je 19 miliona dinara, a Kanjiža je potrošila 25 miliona dinara na rešavanje migrantske krize. Kroz opštinu (koja ima 24 hiljada žitelja) i privremeni prihvatni centar na Vašarištu je za četiri meseca prošlo oko 140 hiljada izbeglica. Opština se, shodno svojim mogućnostima, trudila da pronađe rešenja, imajući u vidu interese građana, ali i inače oskudne finansijske mogućnosti opštine su se još više smanjile, pa su rezultirale kašnjenjem završetka nekih projekata, kao što je to u slučaju autobuske stanice.
Ipak ispred nas je nova godina u kojem ćemo – verujem – završiti započeto u korist svih građana naše opštine.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Opština Gornji Milanovac je na dostojan način obeležila 200 godina od podizanja Drugog srpskog ustanka u Takovu, uz istovremeno obeležavanje Dana Vojske i Dana opštine Gornji Milanovac. Povodom uspešno realizovane saradnje na organizovanju i realizaciji proslave i u znak sećanja na učešće na Centralnoj svečanosti povodom proslave Dana Vojske Srbije i dodele vojnih zastava, Opštini Gornji Milanovac dodeljena je Plaketa Vojske Srbije, najviše priznanje koje Vojska Srbije može dodeliti civilnom sektoru. Kroz pripreme obeležavanja, dve godine u susret jubileja, dosta toga je urađeno u oblasti restauracije spomenika koji su vezani za Drugi srpski ustanak, ali i kroz infrastrukturna ulaganja u gradsko područje i u varošice Takovo, Vraćevšnica, Gornja Crnuća i Brusnica u kojima se najznačajniji od ovih spomenika nalaze.
2. Odlukom iz 2012. godine prošireno je pravo na roditeljski dodatak na teret budžeta Opštine sa prvog na svako novorođeno dete, a iznos od 10.000,00 dinara povećan na 60.000,00 dinara po novorođenčetu, što je dalo najbolje moguće efekte. U poslednje dve godine zaustavljen je negativan trend u smislu broja porođaja pa je tako u gornjomilanovačkom porodilištu 2013. godine rođeno 288 beba, 2014. godine 345, dok je u prošloj 2015. godini rođeno 366 beba. Na ovu odluku, nadovezala se i nova iz 2015. godine o naknadi troškova za vantelesnu oplodnju parovima bez dece. Biće finansiran treći pokušaj vantelesne oplodnje za žene do 42 godine, odnosno drugi pokušaj vantelesne oplodnje za žene starije od 38 i mlađe od 42 godine. Novac se prenosi zdravstvenoj ustanovi koja obavlja proceduru a u troškove su, osim terapije, uključeni i troškovi lekova, anestetika, sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal
3. Na proleće ove godine Gornjomilanovčani će dobiti izuzetan, funcionalan i savremen Dom kulture, čime će konačno moći da prate čak i scenski najzahtevnije pozorišne i muzičke izvođače i bioskopske projekcije najnovije generacije. Adaptacija i rekonstrukcija Doma kulture u Gornjem Milanovcu predstavlja jednu od najvećih investicija u oblasti kulture u Republici Srbiji čiji će krajnji rezultat biti savremen Dom kulture kojem mogu zavideti ne samo gradovi u okruženju već i u čitavoj Srbiji. Radovi se izvode u kontinuitetu od avgusta meseca 2014. godine.
Inače, teško je navesti samo tri rezultata na koja sam najponosniji, a koji su ostvareni tokom mog mandata. Svakako treba navesti i značajne rezultate u reformi Opštinske uprave i njenom približavanju građanima, započeta je rekonstrukcija parka Brdo mira, u naredna dva meseca započinjemo radove na izgradnji Aneksa vrtića čijim ćemo se završetkom svrstati u veoma mali broj opština koje nemaju liste čekanja za upis dece, završićemo rekonstrukciju kampa „Mirko i Slavko“ u Buljarici, svake godine po fazama izvode se radovi na vodovodu ka Rudniku, svake godine asfaltirano je preko 30 kilometara lokalnih i nekategorisanih puteva na seoskom području, sa kompanijom „Metalac“ sagradili smo Glavni gradski stadion, a predstoji nam izgradnja pomoćnog fudbalskog terena u okviru sportskog centra za potrebe fudbalskih klubova „Takovo“ i „Metalac“, prošle godine dodeljena su podsticajna sredstva poljoprivredim proizvođačima u iznosu od 36 miliona dinara (828 poljoprivrednih proizvođača dobilo je podsticajna sredstva), a sa podelom ovih sredstava nastavljamo i u ovoj godini. Posebno je značajna finansijska stabilnost u našoj opštini – Opština Gornji Milanovac iz godine u godinu ostvaruje suficit u budžetu, nema kreditnih zaduženja, neplaćenih računa, a o pravilnosti poslovanja svoj sud dala je Državna revizorska institucija koja je nakon kontrole poslovanja 27 opština i gradova, Opštinu Gornji Milanovac sa Opštinom Paraćin svrstala među opštine sa najmanje nepravilnosti u poslovanju.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Kada je započela izgradnja autoputa na teritoriji naše Opštine, pokušali smo na sve načine da u dogovoru sa izvođačem radova i „Koridorima Srbije“ pravno definišemo korišćenje lokalne putne mreže za potrebe izgradnje autoputa, kao i njihovo vraćanje u pređašnje stanje o trošku investitora ili izvođača nakon izvođenja radova. Pomaci po ovom pitanju postoje, ali sve ostaje neizvesno dok se radovi na izgradnji koridora 11 ne završe. Inače, u ugovoru između izvođača radova i Vlade Republike Srbije sanacija tih putnih pravaca predviđena je kao obaveza izvođača, ali u ugovor nikada nismo mogli da izvršimo uvid. Istovremeno, lokalno stanovništvo je opravdano nezadovoljno zbog prašine, blata, potpuno uništenih puteva, presečenih mreža kanalizacije i vodovoda, nerešenog pitanja slivanja vode sa autoputa na poljoprivredne parcele. Očekujem da će ugovorna obaveza u pogledu sanacije korišćenih putnih pravaca biti ispoštovana i oštećenja na njima biti sanirana.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Preuzimanjem funkcije predsednika Gradske opštine Savski venac u proleće 2012. godine započeo sam da sprovodim politiku prethodno definisanu u okviru Opštinskog odbora Demokratske stranke Savski venac. U fokusu te politike su bili: apsolutno sprovođenje zakona u oblasti svih administrativnih opštinskih poslova (sa akcentom na građevinske i imovinsko-pravne poslove, i javne nabavke), puna podrška sistemu osnovnog školskog obrazovanja i predškolskih ustanova uz poseban osvrt na škole za decu sa posebnim potrebama, zatim, socijalna jednakost i obezbeđivanje ambijenta solidarnosti u lokalnoj zajednici, poboljšanje životnih uslova svih građana na Savskom vencu kroz raznovrsne opštinske intervencije u javnim prostorima i stambenim zgradama, obnavljanje postojećeg i formiranje novog spomeničkog nasleđa koje ukazuje na istorijske i kulturne vrednosti i događaje vezane za teritoriju opštine, zaštitu zelenih površina od izmena u urbanističkim planovima kao i ulaganje napora u maksimalnu zaštitu građanskih prava stanovnika Savskog venca gde god jedna gradska opština ima mogućnosti da se za njih bori. Takođe bih tu dodao i odgovoran i vrlo racionalan pristup trošenju budžetskih sredstava koja predstavljaju novac građana, ali i neverovatan "bum" koji je doživela oblast Savamale kroz nekoliko projekata inkubatora za dizajnersku, IT i kulturnu oblast čije sprovođenje je opština u potpunosti podržala. Smatram da sam u ovom mandatu uspeo da ispunim najveći deo te politike i to je činjenica na koju sam izuzetno ponosan. Sprečavali smo i sprečavamo nezakonitu gradnju, izdajemo građevinske dozvole u najkraćem roku i stranke koje rešavaju svoje imovinske-pravne probleme dolaze u opštinu lišene straha o bilo kakvoj zloupotrebi unutar sistema; potpuno smo obnovili sve osnovne škole na opštini i tri za decu sa posebnim potrebama; nagrađujemo učenike i nastavnike, poklanjamo računare svim učenicima trećeg razreda, kompletne rančeve sa opremom za prvake i nagrađujemo maturante, a vukovce i đake generacije i posebno, itd. Obdaništa na Savskom vencu su na vrhu liste najpoželjnijih za upis kod roditelja u čitavom Beogradu. Pomagali smo najugroženije grupe stanovništva i to ne samo siromašne već i decu sa posebnim potrebama kao i manjinske grupe. Prepoznali smo kapacitete građanskih profesionalnih udruženja koja danas sačinjavaju srpsko jezgro "start-ap" i "inkubatorskih" projekata iz IT-a, dizajna i kulture i omogućili im da krenu, i bili smo među pionirima sprovođenja evropskih projekata na nivou Beograda. Popravili smo preko 200 ulaza u stambene zgrade i brojne javne lokacije. Davali smo i ključnu podršku lokalnom amaterskom sportu gde su neki od klubova zatim osvajali medalje i na evropskom nivou. Postoje i predizborna obećanja koja se ne izgovaraju, već podrazumevaju. Jedno od njih je branjenje interesa građana i zaštita javnih površina. Od brojnih takvih situacija najponosniji sam na reakciju povodom pokušaja pravljenja parkinga preko puta Kluba Privrednik, kada smo u roku od četrdeset osam sati nakon prijave građana zaustavili gradnju, vratili zelenu površinu u prvobitno stanje i zasadili novo drveće. https://www.facebook.com/gosavskivenac/photos/a.645543922145260.1073741830.629339793765673/865980923434891/?type=3&theater https://www.facebook.com/gosavskivenac/photos/pcb.851620988204218/851618378204479/?type=3&theater

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

U ovom mandatu sam počeo projekat Senjačkog bioskopa i nisam stigao da ga završim. Nakon izbora, kada DS opet pobedi na Savskom Vencu, završiću i taj projekat. Neka to bude moje prvo predizborno obećanje za predstojeće izbore, a vas pozivam da pratite kada će biti ispunjeno. Takođe, kao još jedna od stvari za koju nije ostalo dovoljno vremena jeste formiranje posebne opštinske ustanove za sport gde bi se do maksimuma iskoristili infrastrukturni i ljudski kapaciteti Savskog venca za još bolje funkcionisanje lokalnog amaterskog sporta. za obe stvari nedostajalo nam je vremena ali i našeg napora jer nismo sve uspeli da stignemo u postojećem broju i sastavu.
Pitanje neopravdano visokih poreza na imovinu kojim su pogođeni stanovnici Dedinja i Topčiderskog brda je nešto što prevazilazi opštinu jer je reč o aktu gradskih vlasti ali sam svejedno pokrenuo inicijativu pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti tih visokih stopa onako kako ih je Grad Beograd odredio: još uvek nema odgovora od suda i verovatno neće stići do kraja ovog mandata, i to smatram jednom od onih stvari koja ostaje nezavršena iako smo mi u opštini sa svoje strane sve uradili. Slična je situacija i sa onim brojnim problemima gde su građani očekivali rešenje od opštine, bilo da je reč o lošem čišćenju javnih površina, održavanju parkova, uvođenju kanaliozacije ili asfaltiranju ulica, a gde opština nije mogla ništa da učini jer prema Statutu Grada Beograda nema pravo da se time bavi već to spada u nadležnost gradskih preduzeća.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Kao predsednik opštine Svrljig stupila sam na dužnost 16.aprila 2014.godine. U Svrljigu se već punih 12 godina ulaže u poljoprivredu i jedna smo do retkih opština koja ima deset posto idzvajanja iz budžeta za subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača. U revitalizaciju sela ulažemo i kroz ulaganje u infrastrukturu tako da na svaki dinar koji sakupi mesna zajednica opština daje četiri i tim sredstvima uradili smo i asfaltirali puteve do i kroz sela, vodovode, nisko naponsku mrežu, obnovili domove kulture i drugo u zavisnosti od zahteva koji su nam dostavljeni. U samom Svrljigu pušten je u rad bazen, pokrivrena višenamenska sportska hala koja je početa devedesetih godina. Opština Svrljig od 2011 godine izdvaja po 150.000 dinara za svaki mladi par koji sklopi brak i živi na selu, a 100.000 dinara ukoliko živi u gradu, svako rođeno dete jednokratno dobija 30.000 dinara i po 7.500 dinara mesečno u toku prve godine života a svaka porodilja koja je nezapošljena i živi na selu dobija 7.500 dinara mesečno u toku prve godine života deteta a ukoliko živi u gradu 5.000 dinara i takva pronatalitetna politika je dovela do toga da nakon godina smanjivanja broja rođene dece ove godine smo morali da proširimo predškolsku ustanovu. Dobili smo i priznanje Nacionalne službe za zapošljavanje u kategoriji lokalnih samouprava kao opština koja je dala najveći doprinos u zapošljavanju.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Zbog elementarnih nepogoda u 2014. ili zbog nerešenih pravno imovinskih odnosa ostalo je neurađeno par infrastrukturnih projekata

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1.Investicije u oblasti poljoprivrede -čišćenje vodotokova Krivaje -Otklanjanje problema podzemnih voda u Bikić dolu (Kanalska mreža u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine(KO Turija) -čišćenje Beljanske bare -izgradnja otresišta i asfaltiranje atarskih puteva
2.Rešavanje komunalnih problema -izgradnja fabrike vode u Nadalju -atmosferska kanalizacija -proglašavanje Beljanske Bare zaštićenim parkom prirode -uređenje gradskog jezgra : Zmaj Jovina ulica,Trg Republike
3.Zdravstveno-socijalna zaštita -Besplatni pregledi u Domu Zdravlja,finansirani od strane lokalne samouprave (preventivni, besplatni skrining karcinoma grlića materice, endometrija i jajnika, kao i skrinig karcinoma dojke) -8 puta povećana socijalna davanja

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Osposobljavanje Hotela-razlozi :problemi sa odabirom lokacije na kojoj treba da bude bazen,neuređeni imovinski odnosi koji su potrajali tri godine i to je onemogućilo da u traženje investitora uđemo sa objedinjenom parcelom i jasnim saznanjem gde će biti lociran bazen i bez obzira na činjenicu što su investitori dolazili,oni nisu ostajali.Trebalo je jasno pokazati da Srbobran čini korake ka podizanju kvaliteta života ,a za to je trebalo vreme da bi investitori prihvatili Srbobran kao dobro mesto za investicije.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Kompletno smo rekonstruisali i asfaltirali više od 20 km ulica na Čukarici. Pored rekonstrukcije više ključnih saobraćajnica kojima svakodnevno prolazi veliki broj vozila i linija GSP-a, trudili smo se da uredimo što više nekategorisanih puteva, koristeći reciklažni asfalt, koji je u skladu sa svim potrebnim standardima. Neophodno je bilo obezbediti adekvatne komunalne uslove za život u svim delovima naše opštine, posebno u naseljima gde su građani do svojih kuća godinama dolazili neasfaltiranim ulicama. Posebnu pažnju posvetili smo uređenju parkova i površina za bezbedan boravak i igru najmlađih. U proteklih godinu dana kompletno smo uredili, izgradili ili postavili 10 parkova i igrališta u skoro svim čukaričkim naseljima. Poštujući predloge naših građana, obnovili smo i uredili stepeništa, staze, platoe, postavili rampe za invalide, uradili nova parking mesta. U školskim objektima pažnju smo posvetili radovima na tekućem održavanju, ali i postavljanju video nadzora u školama na Čukarici.
2. Prepoznajući potrebe građana, u saradnji sa Repuličkim geodetskim zavodom, prostor u zgradi opštine, koji je više od 20 godina bio neiskorišćen preuredili smo za potrebe katastra za Čukaricu. Na osnovu Ugovora o međusobnoj saradnji i zajedničkim pravima i obavezama, početkom oktobra 2015.god., u zgradi Gradske opštine Čukarica, na nešto više od 580 m2 počela je sa radom Služba za katastar nepokretnosti Čukarica. Na ovaj način, građanima Čukarice je omogućeno da u prostoru opštine dobiju sve usluge koje pruža Republički geodetski zavod.
3. Opština Čukarica osnovala je Volonterski servis koji je počeo sa radom početkom oktobra 2015.god. Svim građanima Čukarice bez porodičnog staranja, starijim, nemoćnim licima i licima sa invaliditetom, jednoroditeljskim porodicama sa bolesnom decom i decom sa smetnjama u razvoju volonteri servisa pružaju pomoć i podršku u onim aktivnostima koje ne mogu da prevaziđu sami. Reč je o pomoći pri nabavci lekova, namirnica, spremanju obroka, čitanju štampe i literature, pomoći pri samokretanju ili pak samo druženju koje korisnicima sa Čukarice pružaju volonteri Volonterskog servisa .
Razvijajući svoje aktivnosti Volonterski servis opštine Čukarica organizovao je i radno –okupacione radionice za decu sa intelektualnim teškoćama. Kroz proces inkluzije, a uz stručnu pomoć logopeda, psihologa i defektologa deca su pravila predmete od gipsa, kolaž papira. Drugi ciklus radionica počinje u februaru.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Jedan od najznačajnijih projekata pokrenut u 2015. godini je privredna zona „Makiško polje“. Izmenom Generalnog urbanističkog plana, formirana je nova privredna zona „Makiško polje“, na površini od 1165 ha, koja će se prostirati od Čukaričke padine do Ostružnice, duž leve strane Savske magistrale na putu ka Obrenovcu. Privredna zona „Makiško polje“ prostor je za nove investicije, koje će doprineti privrednom razvoju opštine Čukarica , ali i Grada Beograda. Do skora poljoprivredno zemljište, koje se nalazilo u vodozaštićenoj zoni, je na inicijativu Gradske opštine Čukarica u postupku prenamene iz poljoprivrednog zemljišta u komercijalno-poslovnu zonu. Najveći deo privrednog pojasa u dužini od 10 km i širini od 1km planiran je za privredne kapacitete, odnosno privredno- komercijalnu delatnost. Uz privrednu zonu, na severnom delu lokacije biće moguća i stambena izgradnja.
2. Na iniciajtivu Gradske opštine Čukarica JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ pristupio je izradi projekta kanalizacione mreže Ostružnica-Velika Moštanica – Umka. Reč je projektu koji će se odvijati u više faza. Prva faza podrazumeva izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Ostružnici.
3. U cilju proširenja kapaciteta Doma zdravlja Dr „ Simo Milošević „ u Požeškoj ulici, a u skladu sa potrebama stanovništva Čukarice, opština je obezbedila sredstva za adaptaciju četvrtog sprata zgrade Doma zdravlja u površini od oko 600m2. Obzirom da GO Čukarica broji oko 200.000 stanovnika, nove ordinacije su preko potrebne radi poboljšanja usluga i primarne zdravstvene zaštite koje pruža Dom zdravlja.
4. Radi obezbeđivanja bezbednosti velikog broja pešaka koji svakodnevno prelaze veoma frekventan Obrenovački drum, opština Čukarica pokrenula je inicijativu za izgradnju pasarele na lokaciji između Čukaričke padine i „Tempa“ na Adi Ciganliji. U saradnji sa Upravom Grada Beograda i Sekretarijatom za saobraćaj preduzete su neophodne mere za izgradnju iste i trenutno je pasarela u fazi projektovanja. Nedovršeni projekti :
1. Projekat izgradnje golf terena u Sremačkoj šumi S obzirom na to da smo svesni značaja i potrebe privlačenja investicija i da na tome aktivno radimo, u protekloj godini nismo bili u mogućnosti da stvorimo uslove predstavništvu velike strane kompanije za izgradnju golf terena u Sremačkoj šumi, zbog izostanka saglasnosti JP „Srbija šume“. Ovaj projekat je bio vredna investicija koja bi doprinela turističkom i privrednom razvoju Čukarice.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Tri rezultata na koja sam najponosniji, a koja su ostvarena u toku mog mandata su:
1. Rekordno smanjenje nezaposlenosti na području grada Zrenjanina od 8,2 odsto u 2015. godini, što pokazuju zvanični podaci
2. Potpisivanje 13 ugovora sa novim investitorima koji su najavili otvaranje radnih mesta
3. Izgradnja infrastrukture u gradu i okolnim selima, odnosno projekti od nacionalnog značaja.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Što se tiče planova, u 2015. nismo uspeli da završimo projekat izgradnje postrojenja za preradu pijaće vode, i to iz administrativnih razloga, ali očekujemo da će posao biti završen u ovoj godini.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Naš osnovni motiv sve ove godine je bio učiniti Loznicu boljim mestom za život, unaprediti položaj građana.Ono na čemu smo sve vreme insistrili jesu rad, odgovornost i rezultati i starali smo se da ovi kriterijumi budu ključni svugde, na svakom mestu.
1. PODRŠKA PORODICI Kada je reč o konkretnim rezultatima, ono na šta sam najponosniji je svakako podrška koju grad pruža porodici, počev od uvođenje mera za podsticaj rađanja koje su zaista, za kratko vreme, dale dobre rezultate. Grad Loznica već četiri godine podstiče svoje sugrađane da prošire porodicu tako što finansijski pomaže trećem detetu od rođenja do punolestva. Porodica trećerođenog deteta, od njegovog rođenja pa do navršene 18. godine dobije negde oko 12.300 eura. Pored ovih mera grad daje podršku i nezaposlenim porodiljima kojima se do navršene prve godine života deteta (12meseci) isplaćuje mesečna naknada u iznosu od 20.000 dinara (ukupno 240.000 dinara). Novčanu podršku dobijaju i mladi bračni parovi kojima se za prvi sklopljen brak isplaćuje jednokratna novčana naknada u visini prosečne zarade na teritoriji grada Loznice.
Moj cilj je (novi vid podsticaja) da obezbedimo veće šanse za posao u našem gradu i kuće sa okućnicom za mlade bračne parove. Želimo da ohrabrimo mlade da formiraju bračne zajednice i ostanu da žive na selu i tako pokušamo da ga revitalizujemo, a već više godina podstičemo poljoprivrednike preko Fonda za razvoj grada. Krajem prethode godine Skupština grada je donela odluku o formiranju radnog tima za pribavljanje kuća sa okućnicom za mlade bračne parove.
Ovo su samo neke od mera koje grad sprovodi u cilju popravljanja demografske slike.
2. KULTURA Izgradnja višenamenskog centra u Tršiću. Svi, a posebno mi koji smo rođeni ovde u Vukovom kraju, osećamo obavezu da sledimo Vuka, da čuvamo naš jezik i pismo, branimo naš nacionalni identitet. Tršić poseduje veliki simbolički značaj, jer svaki građanin Srbije zna da je to rodno mesto reformatora jezika, pisma i pravopisa. Zato je svaka briga o sadržajima koji se odvijaju u ovom znamenitom mestu - briga o svakom pojedincu i nemerljivom nacionalnom blagu koje nam je Vuk ostavio.Polazeći od toga, nastojali smo da Tršić konačno dobije značaj kakav zaslužuje, da organizujemo aktivnosti u Tršiću tokom cele godine kako bi boravak posetilaca i učesnika raznih kulturnih programa učinili što sadržajnijim. Sasvim prirodno nametnula se potreba za izgradnjom višenamenskog centra za smeštaj posetilaca. Kako bismo zaokružili celu priču i kako bismo omogućili aktivnosti tokom cele godine, u srcu Tršića izgradili smo moderno opremljen objekat sa 150 ležaja, salama za edukaciju, restoranom, zelenim površinama za razne aktivnosti u prirodi.
Beskrajno polje mogućnosti otvara se završetkom gradnje ovog objekta. Moguće je našim đacima i studentima ponuditi aktivan boravak u prelepoj prirodi, škole i radionice književnosti, jezika, kaligrafije i mnoge druge aktivnosti. Na ovaj način kao odgovorna lokalna zajednica ispoljavamo najviši stepen brige za unapređenje i očuvanje najznačajnijeg nacionalnog jezičkog blaga.
3. FOND ZA RAZVOJ Ceneći potrebe građana, pre svega poljoprivrednih proizvođača, a u cilju unapređivanja preduzetništva i poljoprivrede na području grada Loznice u februaru 2012. godine osnovan je Fond za razvoj grada. U skladu sa Strategijom lokalnog održivog razvoja, gde je poljoprivreda, pored industrije i turizma jasno definisan pravac razvoja grada, a u cilju smanjenja nezaposlenosti, stvaranja kvalitetne sirovinske baze u raznim oblastima kao preduslov podizanja novih prerađivačkih kapaciteta i privlačenja investitora, kao i aktivnijeg učešća mladih u poljoprivrednoj proizvodnji iz gradskog budžeta, a putem Fonda za razvoj grada, u periodu od 2012-2013.godine dodeljivane su dugoročne beskamatne pozajmice i krediti za šta je utrošeno nešto više od 50 miliona dinara. Takođe sa aktivnom politikom razvoja poljoprivrede nastavljeno je i u 2014 i 2015 godini, gde smo naše poljoprivrednike pomagali bespovratnim subvencijama, te je za 540 poljoprivrednih domaćinstava utrošeno oko 25,5 miliona dinara.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Rezultatima rada lokalne samouprave tokom protekle, 2015 godine, možemo itekako da se ponosimo, a mi bi ovom prilikom nabrojali samo veće:
1. Rekonstrukcija ulice „Georgi Dimitrov“ u dužini od 2300 m, u ukupnom iznosu od 80.000.000,00 dinara
2. Rekonstrukcija dečjeg vrtića „Leptirić“, u ukupnom iznosu od 11.500. 000,00 dinara, za koje je nakon završetka radova, igračke i nameštaj donirala fondacija „Đoković“ u vrednosti od 2.500.000,00 dinara
3. Rekonstrukcija parnog kotla u Domu zdravlja, ugradnjom novog kotla na pelet, u sklopu poboljšanja energetske efikasnosti kompletnog objekta, u ukupnom iznosu od 13.400.000,00 dinara

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

U 2016 godini planiramo nekoliko većih investicija, za koje smatramo da će biti od velikog značaja za našu sredinu, nabrojali be sledeće:
1. Rekonstrukcija krova na Sportskoj hali u gradskom parku, u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara
2. Saniranje Prečišćivača otpadnih voda, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara, čime bi se stanovništvo okolnih naselja rešilo povremenog smrada koji stvara ovaj objekat
3. Rekonstrukcija dečjeg vrtića u selu Željuša, u ukupnom iznosu od 6.000.000, 00 dinara

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Izabran sam za gradonačelnika Užica 15.08.2014. godine. Za proteklih godinu i po dana rada najponosni sam na sledeće:
1. Znatno sam poboljšao likvidnost (solventnost) gradskih finansija. Kada sam došao Grad Užice je dugovao 303 miliona dinara dospelih, a neizmirenih obaveza, a na dan 31.12.2015. godine 73 miliona.
2. Sproveo sam novi tender za izbor javnog gradskog prevoznika, posle koga je Grad Užice dobio novog prevoznika sa znatno nižom cenom prevoza, tako da je postignuta ušteda u budžetu Grada od približno 500.000 evra na godišnjem nivou.
3. Nastavljeni su radovi na izgradnji dečijeg vrtića i sportske hale, koji su bili 2 godine pre mog dolaska prekinuti.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nisam uspeo da sprečim gubitak donacije od 15,2 miliona evra za izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ova donacija nije iskorišćena zbog protivljenja građana koji žive na planiranoj lokaciji izgradnje i što u tri godine pre mog dolaska nije završena eksproprijacija zemljišta na kojem je postrojenje trebalo da bude izgrađeno . Da sam došao na čelo Grada godinu dana ranije, verujem da bih uspeo da realizujem ovu investiciju.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Krupanj obnovljen uz pomoć donatora i Vlade Republike Srbije za godinu dana posle katastrofalnih poplava.
2. Rekonstruisan put Zavlaka-Krupanj-Mackov Kamen
3. Rekonstrukcija zgrade Stacionara i opremanje Doma zdravlja (rendgen, ultrazvuk...)

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Malo je rekonstruisano lokalnih puteva oštećenih klizištima i poplavama
2. Sanacija klizišta zbog nedostatka novca ide dosta sporo

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Finansijska konsolidacija budžeta Opštine Lajkovac i javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Lajkovac u potpunosti izvršena. Otklonjene su sve nepravilnosti koje su se "taložile" nekoliko decenija unazad, kada je u pitanju jasno definisanje imovine opštine Lajkovac i državne svojine.
2. Završetak i puštanje u rad socijalne i komunalne infrastrukture: sportske hale, trafostanice 35 kw (započete daleke 1999.godine),centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, školskih objekata, fekalnih i kišnih kolektora, javne rasvete .....
3. Sistemski rešen socijalni program- jedan od najjačih u Srbiji i sistemsko rešenje za čista poljoprivredna gazdinstva kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Sistemski rešeno finansiranje sporta i školskog sporta.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nije rešena reforma u javnom komunalnom preduzeću u pogledu strukture zaposlenih - veći broj "službenika" u odnosu na proizvodne radnike i nismo se u potpunosti oslobodili "partijskih kadrova". Razlog: nepreležane "dečje bolesti" partijskih funkcionera.U domenu mog direktnog uticaja taj problem rešen. Zaduženja su data profesionalcima bez obzira na partijsku pripadnost.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Investicija ulaganja 550.000.000,00: gradska kanalizacija 300.000.000,00, sanacija i popravke skola, zabavista i komunalne infrastrukture 250.000.000,00
2. Podizanje kapaciteta Lokalne samouprave i osposobljavanje iste da raesava probleme i izazove koje su u njenoj nadleznosti
3. Ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu stavljanja u funkciju kanalske mreze sa elektrifikacijom poljoprivrednih povrsina i time stvaranja uslova za kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnjom

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Fabrika vode (nedostatak sredstava)
2. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra sa bazenom za kupanje (nedostatak sredstava)

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Na duinost predsednika opśtine Alibunar stupio sam u junu 2015. godine, a u dosadaśnjem mandatu, koji traje 6 meseci, uradeno je dosta toga kako bismo rad lokalne samouprave uveli u regularne tokove, kao i da iivot naśih gradana ućinimo kvalitetnijim, pre svega kroz ekonomski razvoj, ali i sve druge segmente druśtvenog iivot. Źeleo bih svakako da istaknem, bez ikakvog preterivanja, da je zatećeno stanje u opŚtini, u trenutku preuzimanja dużnosti, bilo katastrofalno. Dugogodiśnji nerad, javaśluk, brojne malverzacije dovele su do toga da Opśtina Alibunar bude svrstana u grupu najnerazvijenijih opśtina u Srbiji. Odmah smo preuzeli niz mera da saniramo takvo stanje, tako da danas mogu reći da imamo dosta dobre rezultate na koje smo ponosni.
1. Najpre, rad opśtinske uprave je doveden u red. Mnogo je efikasniji nego ranije, pre svega u domenu servisiranja svih pitanja neophodnih za adekvatno funkcionisanje opśtine i iivota naśih gradana.
2. Drugo, ulożili smo sredstva u reśavanje infrastrukturnih problema i okonćali radove koje su bili zapuśteni godinama unazad. Zavrśena je izgradnja 8,5 km atarskih puteva; u saradnji sa „Vodama vojvodine“ uradeno je 46 km kanalske mreie; nakon 12 godina zavrśena je kapela u Alibunaru; izvrśena je rekonstrukcija puta Janośik — Ilandźa; u ovim naseljima uradena su i dva bunara ćime će biti unapredeno vodosnabdevanje; u OŚ Duśan Jerković u Banatskom Karlovcu hala, a 4 nove ućionice su potpuno opremljene za rad; postavljen je semafor u Vladimirovcu; kupljeno je sanitetsko vozilo za dijalizu, kao i radar za saobraćajnu kontrolu; rekonstruisana su i izgradena 4 nova dećija igraliśta, a u toku su i brojni drugi projekti od infrastrukturnog znaćaja. Ekonomska śkola u Alibunaru dobila je nove toalete, tako da moie posluiiti kao primer mnogo većim śkolama u Srbiji, s obzirom da se ovo pokazalo kao veliki problem. Takode, śirom organizacijom gradana uspeli smo da ulepśamo i dovedemo u red nekoliko opśtinskih institucija i ustanova, medu kojima su zgrade mesnih zajednica, domova kulture, domova zdravlja i śkola. Alibunar je możda jedina opśtina u Srbiji koja je uspela da 4 zapuśtena, neefikasna, lośe organizovana i ekonomski neisplativa javna komunalna preduzeća integriśe u samo jedno - JKP Univerzal. Na ovaj naćin formirano je jedno efikasno i zdravo javno komunalno preduzeće koje obavlja sve poslove iż domena komunalnih usluga na teritoriji opśtine. Źelim da napomenem da je preduzeće Univerzal opremljeno novom mehanizacijom u vrednosti od preko 100.000 evra, koja je neophodna za adekvatno izvrśavanje delatnosti.
3. I treće, uż sve ovo śto smo ućinili i uż sva sredstva koje smo obezbedili za saniranje i regulisanje velikog broja problema u ovih 6 meseci, napravljene su znaćajne uśtede u budżetu pre svega kroz efikasno poslovanje i regulisanje rada javnih preduzeća. Deficit za 2015. godinu je umanjen za 62,5 miliona dinara, a svi korisnici javnih sredstava su dobili programom predvidena sredstva. Opśtina Alibunar je u 2016. godinu uśla bez ikakvih dugovanja i na to sam vrlo ponosan.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Realno gledajući, ostvarili smo dosta ciljeva od kada sam na ćelu opśtine. To i sami możete zakljućiti na osnovu svega śto je predoćeno. Uvek ostaje puno posla za budućnost, jer se inaće svakodnevno susrećemo sa brojnim izazovima i pitanjima koje treba reśiti. Naś osnovni zadatak za budući period jeste stvaranje pogodnijih uslova za investitore, obezbedivanje investicija i obezbeÓivanje radnih mesta za naśe gradane. Naravno, time smo se bavili u toku svih prethodnih 6 meseci, stvarajući povoljan ambijent i preduslove za tako neśto, ali se tu moramo viśe angaźovati kako bismo postigli konkretne i merljive rezultate. Ipak, siguran sam da smo na dobrom putu da upravo te uslove obezbedimo, da dovedemo investitore u naś kraj i da otvorimo nova radna mesta. To će svakako uticati i na znaćajno unapredenjeparametara rasta i razvijenosti naśe opśtine.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Tri rezultata na koje smo i predsednik Branimir Kuzmanović koji je bio na čelu opštine od 2012 do juna 2015 godine, a i ja ponosni jesu:
1. Aktivnosti vrezane za ulaganje u obrazovanje-podela Vračunara (prenosivih računara) svim trećacima; akcija „Ja sam super, budi i ti!“-nagrađivanje 50 najuspešnijih malih maturanata na završnom ispitu za upis u srednju školu; nagrađivanje za uspehe postignute na takmičenjima.
2. Programi za vračarske seniore-osim usluge gerontodomaćica svakog drugog ponedeljka „Bioskop za seniore“ u opštini Vračar, kao i izleti koje za seniore organizujemo;
3. Podela auto-sedišta za prvi rođendan novorođenim Vračarcima-akcija koju smo pokrenuli u 2015. godini i nastavljamo u 2016. godini

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Neostvareno je preuzimanje upravljanja pijacom Kalenić jer Grad Beograd to ne dozvoljava, a kako bi se uredila u skladu sa željama i potrebama Vračaraca. Ovako se samo menjaju planovi za uređenje, a ništa konkretno se ne preduzima.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Na osnovu postignutih rezultata u ovom mandatu teško je izdvojiti tri rezultata na koje sam najponosniji. U ovom trenutku mogu da kažem da sam veoma ponosan na sve aktivnosti koje smo realizovali za dobrobit naših građana.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Tokom trajanja ovog mandata planirao sam da dodeljujem učeničke i studentske stipendije najboljim i najvrednijim mladim ljudima u našoj opštini, a takođe sam planirao da dodeljujem i jednokratnu pomoć porodiljama sa teritorije opštine Lazarevac, ali nažalost u tome nisam uspeo. Ove aktivnosti nisam uspeo da realizujem do kraja jer me je u tome sprečila državna revizorska institucija koja je strogim tumačenjem Statuta grada Beograda i nadležnosti gradskih opština zabranila opštini Lazarevac mogućnost ove vrste davanja. Ovo tumačenje smatramo nepravednim, ali se nadamo da ćemo problem prevazići dobijanjem ovlašćenja od Skupštine grada Beograda.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Smanjenje broja nezaposlenih lica za oko 1200 Prema podacima o kretanju na tržištu rada Nacionalne službe za zapošljavanje Aleksinac, trenutno je na evidenciji registrovano 7.200 nezaposlenih lica. U odnosu na april 2013. godine, koji predstavlja mesec najveće nezaposlenosti (8.369 lica), broj nazaposlenih smanjen je za 1.169 lica. Navedeni pokazatelji ukazuju na još uvek tešku, ali nešto izmenjenu ekonomsku situaciju u opštini Aleksinac. Trend smanjenja broja nezaposlenih lica nastaviće se i tokom ove godine. Kao i prethodnih godina, akcenat se stavlja na oživljavanje privrednih aktivnosti i privlačenju investicija kao neophodnom faktoru razvoja privrede opštine.
2. Oko 200 miliona dinara investicionog održavanja i kapitalnog investiranja u obrazovanje Kada je reč o investicionom održavanju i kapitalnom investiranju u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u periodu od 2013. do 2015. godine izdvojeno je:

 • 102.000.000,00 dinara - budžet opštine Aleksinac
 • 111.753.963,00 dinara - budžet Republike Srbije
 • 27.910.858,5 dinara - donatorstvo
Ukupna sredstva: 241.664.822,00 dina
3. Zamena azbesnih vodovodnih linija u dužini većoj od 12 km, izgradnja primarnih vodovodnih linija za 6 naseljenih mesta i tri rezervoara za snabdevanje vodom
 • Izvršena je zamena postojeće stare vodovodne mreže od azbestno-cementnih cevi novim plastičnim cevima, na teritoriji opštine Aleksinac i naselja Žitkovac u ukupnoj dužini od 14,2 km. Vrednost radova je 89.345.138,00 dinara.
 • Nakon višedecenijskih problema sa vodosnabdevanjem, meštani sela Mozgova, Ljubeša i Grejača, zahvaljujući izgradnji sekundarne vodovodne mreže koja je u toku, ove godine konačno će dobiti siguran i stabilan pristup pijaćoj vodi iz vodosistema Bovan. U toku je i izgradnja primarnih vodovodnih linija za 6 naseljenih mesta (Vitkovac, Grejač, Veliki Drenovac, Donji Ljubeš, Grejač i Mozgovo).
Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Mozgovu su u toku i obuhvataju izgradnju dva rezervoara zapremine po 100 m3, kao i same vodovodne mreže u dužini od čak 17,5 km. Vrednost radova iznosi 28.786.709,25 din (bez pdv-a). Kapacitet rezervoara u Ljubešu (radovi su u toku) i Grejaču (radovi ulaze u završnu fazu) je po 500 m3. Radovi obuhvataju i izgradnju primarnog cevovoda od Tešice do Grejača, dužine 1,3 km. Vrednost radova je 21.012.816,20 dinara (bez pdv-a). Izvedeni su i radovi na izgradnji primarnog cevovoda za vodosnabdevanje naselja Draževac u dužini 4,22 km, u vrednosti od 9.773.451,46 din (bez pdv-a). U toku su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Vitkovcu, u dužini od 6,44 km. Ugovorena vrednost radova je 9.133.292,85 dinara (bez pdv-a). Ukupna vrednost ovih radova je 68.706.269,8 dinara (bez pdv-a).

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Uređenje korita Moravice u zoni grada i levoobalnog nasipa na Južnoj Moravi u dužini od 16 km i 700 m.

 • - Uređenje korita Moravice uzvodno od „Pivarskog“ mosta u dužini 1,5 km stopirano je zbog problema oko tenderske dokumantacije. Izvedena je I faza u vrednosti od 10.000.000,00 dinara (bez pdv-a). Očekuje se da izvođač bude uveden u posao na izgradnji II faze, u ugovorenoj vrednosti od 120.000.000,00 dinara (bez pdv-a).
 • - Izgradnja levoobalnog nasipa na Južnoj Moravi u dužini od 16,7 km predstavlja višedecenijski problem. Opština Aleksinac je 2015. godine potpisala Sporazum o zajedničkom izvršenju hitnih radova sa VPC „Morava“ iz Niša, a u vezi izrade sistema za zaštitu od poplava za Donji Ljubeš, koji uključuje rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa (16,7 km ), na reci Južna Morava, sa levoobalnom zaštitom (1,1 km ). Početak radova odlagan je zbog procedura oko javnih nabavki, kao i zbog postupka eksproprijacije zemljišta. Opština Aleksinac se obavezuje da će obezbediti sredstva da vlasnicima parcela reguliše naknadu zemljišta u postupku ekspropriacije u dužini od 2 km na oko 35 parcela u katastarskoj opštini Gornji Ljubeš. Izuzimanje zemljišta vrši se za trup nasipa i servisnu saobraćajnicu u širini od 55 m, ukupne površine oko 9,0 ha. Pored ove površine, ekspropriacija će obuhvatiti i delove pojedinih parcela koje su uništene usled prirodnog pomeranja toka reke, u površini od oko 6,0 ha.
Po potpisivanju ugovora izvođač je počeo sa izvođenjem radova, u ugovorenoj vrednosti od oko 500.000.000,00 dinara (sa pdv-om). Vrednost radova na izgradnji levoobalnog nasipa na Južnoj Moravi je 480 miliona dinara (bez pdv-a).
2. Sistem za navodnjavanje Problem oko izgradnje sistema za navodnjavanje u dužini od 600 + 5500 ha predstavljao je zastareli projekat. U toku je izrada Glavnog projekta navodnjavanja. Projektant je „Energoprojekt“ Beograd, koji za potrebe „Srbijavoda“ radi projekte za 7-8 opština u ugovorenoj vrednosti od 25.000.000,00 dinara, u sklopu koga je i projekat za Aleksinac.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Uprkos problemima, uspeli smo da završimo nekoliko kapitalnih projekata, koji će u značajnoj meri unaprediti kvalitet života građana opštine Pećinci.

 1. Tu pre svega mislim na prečistač otpadnih voda u Šimanovcima, vredan 200 miliona dinara, koji smo izgradili zahvaljujući sredstvima dobijenim od Vlade Srbije. Ovo je drugi kanalizacioni prečistač u našoj opštini koji će, uz činjenicu da je tokom ove godine izgrađena i kanalizaciona mreža u šimanovačkoj južnoj radnoj zoni, u značajnoj meri doprineti zaštiti životne sredine, posebno kada se u obzir uzme da je u Šimanovačkim radnim zonama koncentrisan najveći broj industrijskih pogona.
 2. Takođe, završili smo i sportsku halu u Donjem Tovarniku i ona je trenutno u fazi probnog rada.Izgradnjom ove hale deca, omladina i svi ljubitelji sporta opštine Pećinci dobili su savremen i kvalitetno opremljen objekat koji može da odgovori potrebama sportista, klubova i škola sa cele teritorije opštine. Na ovaj način obezbeđeni su i uslovi za izvođenje sportskih takmičenja, manifestacija i aktivnosti.
 3. Treći rezultat na koji bih izdvojila i na koji smo veoma ponosni, je to što je Opština Pećinci uspela da održi sve mere populacione politike i podrške porodici: novčani dodatak u iznosu od 40.000 dinara za svako novorođenče u opštini, finansiranje trećeg i četvrtog pokušaja veštačke oplodnje mladim bračnim parovima bez dece, novčane nagrade za nosioce Vukove diplome i učenike generacije, a svaki učenik četvrtog razreda osnovne škole od lokalne samouprave na poklon dobija tablet računar. Pored ovoga, Opština stipendira najuspešnije studente, izdvaja sredstva za subvencionisanje đačkog i studentskog prevoza, a nakon završenog školovanja, mladima je omogućeno stručno usavršavanje kroz program stručne prakse i obavljanja pripravničkog staža u različitim opštinskim službama i ustanovama. Takođe, u saradnji sa privrednicima i u skladu sa aktuelnim trendovima i potrebama privrede, sprovodi se prilagođavanje obrazovnih programa i profila kako bi se kadrovi školovali za zapošljavanje u kompanijama koje posluju na teritoriji opštine Pećinci.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Nažalost izgradnja objekta predškolske ustanove u Šimanovcima ostala je nerealizovana, budući da za ovu namenu nismo uspeli da obezbedimo sredstva u budžetu, niti iz projektnog finansiranja. Međutim, ovo je investicija koja svakako zavređuje da bude prioritet u narednom periodu.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Predsednik opstine je rekao da nema nameru da odgovori

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Pronalaženje investitora „Kelvins potato“ za lošu privatizovanu firmu „Titel brand“ i ulaganje od istog 10 miliona evra, uz zapošljavanje oko 120 radnika.
2. Otvaranje mlekare „Vedro“ u Mošorinu uz ulaganje od 1,5 miliona evra i zapošljavanje 60 radnika.
3. Kupovina loše privatizovane firme „Pobeda“ iz stečaja u vlasništvo opštine i napori za pronalaženje investitora što ovih dana potpuno realizujemo

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1.Završetak kanalizacije u Titelu - nemogućnost blagovremenog rešenja imovinsko-pravnog odnosa parcele za prečistač - nedovoljno sredstava zbog nerazvijenosti opštine
2. Industrijska zona Šajkaš - Nemogućnost kupovine zemljišta u vlasništvo opštine
3. Kanalizacija Šajkaš - Nedostatak sredstava i nedovoljno sluha pokrajinskog sekretarijata za naše projekte

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Otvorena je Fabrika LEONI u Malošištu- Kompanije Leoni Wiring systems southeast d.o.o. u kojoj je trenutno zaposleno 1704 radnika i planira se upošljavanje još radnika u narednom periodu.
2. Izgradnja Akva parka u radno poslovnoj zoni na jugoistočnom delu „Petlja Doljevac“-projekat trenutno u toku.
3. Izgrađena je TRAFO-STANICA 110/35/10 kV "NIŠ 15 - DOLjEVAC" sa priključnim dvostrukim dalekovodom, vrednosti 2.300.000 evra i puštena u rad.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Sve što je planirano da se odradi u ovom mandatu, odrađeno je ili se trenutno završava.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.

Ukupan nivo investicija na nivou Grada Kruševca ostvaren tokom 2014. godine je milijardu i 75 miliona dinara, dok se 2015. godine investicioni iznos povećao na 2,27 milijardi dinara. Najznačajnije investicije su u oblasti:
1. gasifikacije – 30 miliona evra, od čega je do sad realizovano oko 50%
2. izgradnja Postrojenja za prečišćavanje vode sa kolektorskom i kanalizacionom mrežom (završetak se planira naredne godine) – oko 24 miliona evra
3. položen je kamen temeljac za izgradnju bioenergane – 27 miliona evra
4. završetak regionalnog vodosnabdevanja - 7,1 miliona evra
5. nastavak izgradnje započetih stanova (preko Direkcije za imovinu Srbije), Grad je obezbedio 5,5 miliona evra

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Zbog opstrukcije lokalnog Aero kluba, nepoštovanja Skupštinske odluke i sudskog procesa koji je u toku, do daljnjeg je odložena realizacija projekta izgradnje stambeno – poslovnog kompleksa na lokaciji Starog aerodroma. Procenjena vrednost izgubljenog prihoda Grada tokom prethodne dve godine, nastala iz pomenutih razloga, je oko 500 miliona dinara.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Najpre, briga za socijalno najugroženije slojeve stanovništva, putem socijalne pomoći. Takođe, naša opština je uvela praksu da se đacima, čiji roditelji nisu u stanju da im priušte novac za užinu, iz opštinskog budžeta finansira užina u školama koje pohađaju.Opština Smederevska Palanka, isto tako, donela je odluku da parovima koji imaju reproduktivne probleme, sredstvima iz budžeta, obezbedi besplatnu vantelesnu oplodnju;
2. Veliki uspeh je izgradnja fabrike vode, za opštine Smederevska Palanka i Velika Plana. Za realizaciju ovog projekta, obezbeđeno je 11, 5 miliona evra sredstava Evropske unije. Kada fabrika vode bude otvorena, u martu tekuće godine, problem vodosnabdevanja na području naše opštine, koji postoji već decenijama, biće dugoročno rešen;
3. Komasacija poljoprivrednog zemljišta na površini od 7. 569, 77 hektara obradivog zemljišta na području naše opštine (20.668 parcela). Smederevska Palanka je jedina opština južno od Save i Dunava koja je, zahvaljujući tome što smo imali pripremljenu dokumentaciju, dobila sredstva za realizaciju ovog projekta. Prva faza košta blizu 200 miliona dinara, a po toliko će iznositi i realizacija druge i treće faze.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Nismo realizovali direktan izlazak sa područja naše opštine na auto-put, odnosno izgradnju petlje kod Lozovičke česme, na samo 10,5 kilometara od centra grada, u blizini industrijskih zona.Do realizacije ovog projekta nije došlo zbog sistematskih opstrukcija pojedinaca iz Srpske napredne stranke, koji su svoj politički interes stavili ispred interesa opštine – i nastojali da po svaku cenu potkopaju realizaciju ovog i drugih projekata.
2. Takođe, zbog opstrukcije SNS-a, nije došlo do realizacije projekta izgradnje banjskog kompleksa na Palanačkom kiseljaku. Pojedinci iz SNS-a uspeli su da oteraju investitora, koji je bio spreman da uloži više od 2 miliona evra u izgradnju savremenog hotela i banjskog kompleksa, u blizini izvorišta poznate mineralne vode „Karađorđe“ i olimpijskog bazena. Ovo su samo najdrastičniji primeri nastojanja pojedinaca iz SNS-a , koji su uspeli da onemoguće priliv investicija u našu opštinu i zastraše zainteresovane investitore.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Uređenje porte crkve Svetog Pantelejmona kao znamenitog duhovnog i istorijskog spomenika grada Niša i Gradske opštine Pantelej, po kojem nosi ime. Uređenjem porte formiran je najveća i najznačajnija parkovska površina na teritoriji naše opštine.
2. Izgrađen put od sela Cerje do Cerjanske pećine, dužine 2,2 kilometra u okviru projekta prekogranične saradnje sa Opštinom Lom iz Bugarske. Time je omogućen znatno lakši prilaz Cerjanskoj pećini kao prirodnog dobra prve kategorije i atraktivnmom turističkom lokalitetu.
3. Ustanovljen je Međunarodni festival stripa Nifest kao internacionalna kulturna manifestacija od posebnog značaja za Opštinu Pantelej. Nakon samo dve godine postojanja ovaj festival je postao jedna od najreprezentativnijih stripskih manifestacija u regionu.
4. Uspešno realizovan program obuke za poznatog poslodavca u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Opštinalj je finansijski potpomogla zapošljavanje više od pedeset nezaposlenih lica sa tržišta rada kod nekoliko uspešnih privatnih kompanija i firmi iz Niša i okoline.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Nije dovršena izgradnja Vinarije u selu Kamenica, nadomak spomen- kompleksa Čegar kao važne turističke destinacije u Nišavskom okrugu. Jedan od ključnih razloga što vinarija nije završena jesu nedoumice Gradske uprave za poljoprivredu u vezi sa namenom i korišćenjem tog objekta.
2. Uređenje desne obale Nišave na teritoriji Gradske opštine Pantelej. Jedan od razloga što nije završeno jeste prevelika sporost lokalne administracije kada je u pitanju razrešenje imovinsko-pravnih odnosa.
3. Neizgrađena kanalizaciona mreža u nekoliko prigradskih naselja Gradske opštine Pantelej. Razlog je promena planova koje je imao Grad Niš u vezi sa izgradnjom kanalizacione mreže i odluka da se čeka investitor koji bi uložio u fabriku za prečišćavanje vode.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Prosecanje i izgradnju puta na Suvoj planini. Naime, Suva planina svojim najvećim delom pripada opštini Gadžin Han a uopšte sa naše strane nije postojao nijedan put.
2. Izgradnja putne mreže na području opštine generalno. Tu mislim na drzavne ali i lokalne puteve.
3. Raspisana javna nabavka od strane Ministarstva prosvete za izgradnju sportsko-skolske hale u G. Hanu. To ce biti prvi zatvoreni sportski objekat na podrucju opstine sa petsto mesta.

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?

Svojim neuspehim smatram nezavrsetak kanalizacije u tri sela. Problemi oko projektovanja, imovinskih odnosa, cestih izmena zakona kao i delom nasa neorganizovanost. Neuspeh je i neizgradjeno jezero kod Marine Kutine i otvaranje novih radnih mesta. Nismo dobili nijedan novi proizvodni pogon. Nazalost puno je takvih opstina.

Navedite tri rezultata na koje ste najponosniji, a ostvarili ste ih tokom ovog mandata.


1. Uspešan nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta urbane regeneracije stambenog naselja u Dositejevoj ulici u Kraljevu, koji za ciljeve ima obezbedjivanje adekvatnog stambenog prostora porodicama čiji su stanovi oštećeni zemljotresom i unapredjenje ukupne socio-ekonomske situacije u naselju
2. Uspešno saniranje posledica poplava koje su grad Kraljevo zadesile 2014. godine, zajedničkim naporima grada Kraljeva i Vlade Republike Srbije
3. Završetak radova na izgradnji: Sportske hale u naselju Ribnica, modernog sportskog objekta pogodnog za sve dvoranske sportove, sa kompletnim pratećim sadrzajima, kapaciteta vise od 3000 mesta, u kojoj su, izmedju ostalog održana Dejvis i Fed kup takmičenja, "Glavčićevog mosta" preko reke Ibar, za čiju izgradnju je deo novca dao grad Kraljevo a deo je donirao Milomir Glavčić, Srbin iz Kanade, koga je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, na Sretenje 2014. godine, odlikovao zlatnom medaljom za zasluge, za izuzetene zasluge u humanitarnim delatnostima, nesebičnu pomoć i dobrocinstvo.
4. Potpisivanje Pisma prijateljstva sa gradom Nijagara Fols, Kanada (do kojeg je izmedju ostalog došlo i usled kontakta sa Milomirom Glavčićem, donatorom za izgradnju mosta preko reke Ibar i nabavku magnetne rezonance za kraljevačku Opštu bolnicu Studenica)

Šta ste planirali da uradite, a niste uspeli i koji su razlozi?


1. Stvaranje industrijske zone, slobodne zone, na lokaciji Magnohrom, lokalna samouprava nije imala ingerencije nad rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa u jednom periodu (trebalo bi da bude završena ove godine)
2. Otvaranje aerodroma "Morava" za civilne letove - nisu bili ispunjeni tehnički uslovi, a to je zahtevalo vreme i saglasnost viših instanci (u toku ove godine se očekuje realizacija)