Početna Izjave Istinitost Maja ispunjava uslove da se bavi jonizujućim zračenjem
Aleksandar Martinović

Aleksandar Martinović o imenovanju Maje Gojković na mesto predsednika UO Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Maja ispunjava uslove da se bavi jonizujućim zračenjem

"Maja Gojković ispunjava apsolutno sve zakonom propisane uslove da bude predsednik Upravnog odbora (Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije).(...) Biti predsednik UO ove agencije ne znači baviti se neposredno uskostručnim poslovima koje agencija vrši. Time se bave zaposleni u agenciji. Ta funkcija podrazumeva odgovarajuće upravljačke, odnosno, menadžerske sposobnosti, a ne do tančina poznavanje oblasti nuklearne fizike, ili opasnosti od jonizujućeg zračenja. Tako da je reč o menadžerskoj funkciji, a imajući u vidu ogromno i pravničko i političko iskustvo gospođe Gojković, mislim da ona apsolutno ispunjava uslov da bude predsednik UO."

Narodna skupština Srbije, 8. 6. 2017. godine

Komentar Istinomera

U četvrtak 8. juna Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja  Skupštine Srbije odobrio je Maji Gojković da – uz dosadašnju funkciju predsednice parlamenta – obavlja i funkciju predsednice Upravnog obora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. To je izazvalo energična reagovanja opozicionih poslanika na odboru, pa su se mogle čuti razne ocene i kvalifikacije – od toga da je reč o „sukobu sa zdravim razumom“, do ocene da je Maja Gojković „apsolutni diletant“ za posao koji treba da obavlja, uz zaključak da bi njeno postavljanje na tu funkciju bilo nezakonito.


No, ove tvrdnje je osporio predsednik Administrativnog odbora i šef poslaničke grupe SNS-a u Skupštini, Aleksandar Martinović, rekavši da „Maja Gojković ispunjava apsolutno sve zakonom propisane uslove da bude predsednik Upravnog odbora“, jer za tu funkciju nisu potrebna znanja iz nuklearne fizike, nego iz menadžmenta.


Kasnije ćemo videti šta kaže zakon o potrebnim sposobnostima i stručnosti za predsednika upravnog odbora jedne javne agencije, ali ovde moramo istaći jednu drugu stvar. Naime, Vlada je apsolutno nezakonito postavila Maju Gojković za predsednicu UO Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost.

*
Jer, šta? Član 20 Zakona o javnim agencijama govori o predsedniku upravnog odbora, i kaže: „Upravni odbor ima predsednika, koga imenuje osnivač među članovima upravnog odbora koje je imenovao.


Dakle, osnivač – a to je Vlada Srbije – imenuje predsednika neke agencije tako što odabere jednog od članova upravnog odbora te agencije i stavi ga za predsednika. S tim u skladu, predsednik upravnog odbora neke agencije – prema Zakonu o javnim agencijama – ne može da „upadne“ sa ulice (ili iz Narodne skupštine), već prethodno mora biti član tog upravnog odbora.


Maja Gojković to nije bila. No, svejedno, Vlada Srbije ju je na sednici od 29. maja, rešenjem broj 119-4954/2017, imenovala za predsednika UO Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.


Na istoj sednici vlade – istim rešenjem – razrešen je dotadašnji predsednik UO dr Vladimir Udovičić, a potom je, novim rešenjem, imenovan za člana UO Agencije. U prevodu, dr Udovičić – inače viši naučni saradnik Instituta za fiziku (uža naučna oblast Radijaciona fizika) – je „maknut“ sa mesta predsednika UO na mesto običnog člana UO, da bi se, iz nekog razloga, otvorilo mesto za Maju Gojković na mestu predsednika.


Možda bi se moglo spekulisati da je Vlada odlučila da Maju – nezakonito – pogura u preskakanju ovih neophodnih stepenica i progura je na mesto predsednika UO i bez prethodnog članstva u UO, zbog načina na koji se ti članovi biraju.


U Odluci o osnivanju Agencije – gde takođe stoji da „predsednika Upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova Upravnog odbora“ – piše da Vlada imenuje preostale članove UO tako što joj jednog člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove zaštite od jonizujućih zračenja, jednog ministarstvo nadležno za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, jednog ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, jednog organ nadležan za nacionalnu bezbednost i na kraju, jedan član UO se postavlja iz reda zaposlenih u Agenciji.


Drugim rečima, koje bi to ministarstvo i koji bi to organ pri zdravoj pameti predložio Maju Gojković da bude član Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost? A ako se ovo pokuša opravdati političkim razlozima, javlja se i dodatno pitanje: zašto? Zarad par desetina hiljada dinara koliko mesečno prima predsednik UO?


*
Foto: FoNet/Nenad ĐorđevićNo, vratimo se Aleksandru Martinoviću i njegovom objašnjenju da Maja Gojković „ispunjava apsolutno sve zakonom propisane uslove“ za ovo imenovanje. Martinović, u suštini, tvrdi da se za posao predsednika upravnog odbora ne traži stručnost, već organizatorske sposobnosti.


Član 16 Zakona o javnim agencijama definiše ko može biti imenovan u upravni odbor neke agencije, pa između ostalog kaže da to lice mora da bude i „stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije“.


A šta je delokrug, odnosno, šta radi Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije? To nalazimo u Zakonu o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, gde se u članu 6 („Poslovi Agencije“) navodi da je Agencija, između ostalog, nadležna i da izdaje i oduzima dozvole za promet radioaktivnih i nuklearnih materijala, da prati obim i promenu nivoa radioaktivnosti i ocenjuje njen uticaj na stanovništvo i životnu sredinu, vodi centralnu evidenciju o nuklearnim objektima, nuklearnim materijalima i radioaktivnom otpadu, izdaje sertifikate odgovornim licima za zaštitu od jonizujućih zračenja, priprema predlog Plana za delovanje u slučaju akcidenta...

*
Dakle, većina poslova Agencije, koji su definisani u 25 tačaka člana 6 Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, jesu potpuno i apsolutno uskostručni. Zlobnici bi možda mogli da se uhvate za poslednju, 25. tačku, koja kaže da je Agencija nadležna da „obavlja i druge poslove utvrđene zakonom“, i da kažu: eto ga! Pa za to je Maja Gojković stručnjak...


No, ima još. Prema Statutu Agencije, Upravni odbor, osim nekih administrativnih obaveza (donosi Statut, poslovnik o radu UO, finansijski plan...), ima – opet – više stručnih poslova koje obavlja, poput donošenja različitih programa (o sistematskom ispitivanju radioaktivnosti u životnoj sredini, za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za zaštitu od jonizujućeg zračenja), kao i predloga programa (za radijacionu sigurnost i bezbednost, za nuklearnu sigurnost i bezbednost, za upravljanje radioaktivnim otpadom).


Zlobnici bi ponovo rekli da će stručnost Maje Gojković, diplomiranog pravnika i advokata iz Novog Sada, nesporno biti od ključnog značaja i za obavljanje ovih poslova u Upravnom odboru. No, Statutom su predviđeni i poslovi Predsednika UO Agencije. Prema Statutu (član 18), Predsednik Upravnog odbora Agencije:

1) saziva sednice Upravnog odbora i predsedava tim sednicama; 

2) predlaže dnevni red za sednice Upravnog odbora; 

3) pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora; 

4) potpisuje akta koja donosi Upravni odbor; 

5) stara se o primeni Statuta i drugih opštih akata Agencije; 

6) obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i drugim opštim aktima Agencije.

Ako bismo se upustili u nagađanje, mogli bismo da pretpostavimo da će Maja Gojković znati da obavlja dva od ovih šest zaduženja, koja su ista kao i u Narodnoj skupštini – sazivanje i predsedavanje sednicama – a uspešno će obavljati i četvrtu tačku, potpisivanja akta koje joj poturi Upravni odbor. No, o čemu će to Maja Gojković da pokreće raspravu, šta će da stavlja na dnevni red, i kako će da se stara o primeni Statuta – da ne pominjemo pitanje kada će to da radi – to bog sveti zna.


Prema tome, ne samo da Maja Gojković ne ispunjava „apsolutno sve zakonom propisane uslove“ za ovo imenovanje, već je i samo njeno imenovanje apsolutno protivzakonito. Stoga Aleksandru Martinoviću dajemo ocenu „neistina“.


(Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa)