1. Da li moram da se registrujem da bih pisao/la komentare?

Ne! Želja nam je da mogućnost ostavljanja komentara bude što jednostavnija.

2. Šta se ocenjuje?

Ocenjuju se izjave u kontekstu društveno političkih kretanja u zemlji. Izjave se svrstavaju u tri oblasti koje po nama definišu odgovornost za javno izgovorenu reč: istinitost, doslednost, ispunjavanje obećanja.

3. Da li je isti princip ocenjivanja u sve tri kategorije?

Da! Postoje jasno definisane ocene i kriterijumi po kojima se ocenjuju izjave.

4. Ko su akteri?

Akteri su osobe čije izjave ocenjujemo.