1.500 – 1.600 ljudi bilo na platou ispred Filozofskog fakulteta #Neistina

Ministar je rekao da je na platou ispred Filozofskog fakulteta bilo 1.500 - 1.600 ljudi, ipak, ukoliko se poslužimo njegovom računicom možemo zaključiti da ih je bilo bar duplo više.