Smanjuju broj zaposlenih u državi - na papiru

Vlada je usvojila novu odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, a nije sprovela ni onu iz 2015. Broj zaposlenih se tako smanjuje mnogo brže na papiru nego u praksi - reč je o razlici od nekoliko hiljada radnika.