U Lebanu smo izgubili polovinu stanovništva u proteklih 20 godina #KratkeNoge